Kristus vstal zmŕtvych

By , 17. apríla 2022 9:52

Koľko sms, emailov, pohľadníc dostávame cez veľkonočné sviatky. V nich je ukryté tajomstvo, skutočnosť, pravda a podstata Veľkej noci. Kristus vstal zmŕtvych! On premohol smrť, priniesol nádej, radosť, pokoj do našich životov a boli sme vykúpení z hriechov. Niet dôvodu o tomto pochybovať. Temnota, tma, utrpenie  sa mení na slávu: Ježiš žije! Ježiš nás učí, aby sme „zomierali“ vlastnému sebectvu, zlu, hriechu a „narodili“ sa pre lásku. On sám je láskou a pokojom, ktoré od neho prijímame ako dar. Život zvíťazil nad smrťou. Ježiš je víťaz a ponúka nám dary potrebné pre náš život: láska, pokoj a radosť.

Žijeme v spoločnosti, ktorá je preniknutá veľkým nepokojom, strachom, bojíme sa o seba, naše rodiny. Ľudia prežívajú rôzne životné skúšky. Zmŕtvychvstalý Ježiš prináša pravú lásku, pokoj a radosť do našich životov. Hľadajme v týchto jeho daroch zdroj a každodennú posilu. Povzbudení Božím slovom, radosťou veľkonočného času vykročme i my do našich životov tým, že budeme šíriť okolo seba zvlášť v našich rodinách, vzťahoch, priateľstvách lásku, pokoj, dobro a radosť. Láska je poslaním človeka. Nemáme pozerať na seba, ale ako Ježiš milovať do krajnosti. Dobrom privádzajme druhých bližšie k Bohu. Prinášajme pokoj! Vidíme, ako sa diabol snaží „ukradnúť“ nám tento tak potrebný dar. Pán Ježiš po Zmŕtvychvstaní pozdravil svojich učeníkov slovami: „Pokoj Vám.“ Nech Boží pokoj naplní celý svet i každého človeka. Všetci sme svedkami ľudskej zloby a vieme kam dokáže človeka táto zloba zaviesť. Pokoj je darom Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Nebojme sa o tento dar prosiť a žiť ho v každodennom živote.

Prinášajme radosť! Pomôžem si myšlienkou svätého Tomáša Akvinského: „Každý kto chce dosiahnuť pokrok v duchovnom živote potrebuje mať radosť.“

Pane Ježišu, daj nám všetkým pravú radosť do našich sŕdc a životov. Nech nám je Zmŕtvychvstalý Ježiš istotou, nádejou, svetlom a životom.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši