Dar lásky a Božie prikázania

By , 31. októbra 2021 11:18

Každý človek počul o dare lásky. Sprevádza život človeka a je jeho poslaním. Láska nie je len pojem či slovo. Boli sme stvorení Bohom z lásky a k nej povolaní, žiť a uskutočňovať ju v živote. O nej sa dá veľa hovoriť, napísať veľa úvah, myšlienok, ale dôležitý je život. Žijem skutočnú lásku, dar od Boha vo svojom živote? Žijú ju manželia vo svojej rodine, kňaz vo svojom povolaní, mladý človek pri budovaní priateľského vzťahu a každý z nás. Pápež František raz povedal a povzbudil slovami, čo je láska. „Nasadiť vlastné srdce pre druhých“. Toto je láska. Vieme, že niekedy je to spojené s veľkou obetou, sklamaním, alebo znechutením. Ako sa nám darí preukazovať lásku? Dokážeme preukázať službu lásky naším blížnym? Nemáme výhovorky: „nemám čas“ „čo má po tebe“ „tebe nikdy nepomôžem“.

Božie slovo 31. nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje žiť Božie prikázania a hlavne prikázanie lásky k Bohu a blížnemu sa má stať základom nášho kresťanského života.

Dnes vidíme ako je ohrozený dar lásky, ničíme ho našim životom, postojmi a ako obchádzame Božie prikázania, hľadáme únikové cestičky. Spomínam si ako mi raz povedal jeden birmovanec: „pán kaplán žiť dnes Božie prikázania to je staromódne“. Nie je to staromódne. Božie prikázania a hlavne príkaz lásky k Bohu a blížnemu je stále aktuálny, živý a skutočný. Božie prikázania a lásku je potrebné žiť stále. V nich je ukrytý návod pre šťastný a radostný život človeka. Ježiš nechce, aby sme zostali ľahostajní voči darom, ktoré máme od neho. Táto ľahostajnosť nás uvedie do pýchy, sebectva, ktoré človeka ničia. Ak človek hľadí len sám na seba, na svoje pohodlie, neprinesie do svojho života radosť a požehnanie. Dnes je veľa ľudí, ktorí majú rôzne problémy existenčné, rodinné, vzťahové, preto je potrebné si viac pomáhať, všímať jeden druhého, preukazovať si lásku, obetovať sa. To nás zachráni. Tento svet a ľudí zachráni Božia láska, ale i naša láska, ľudskosť a blízkosť k druhému človeku.

Ježiš miluje hriešne ľudstvo a robí prvý krok lásky k nám všetkým. Má lásku, súcit, milosrdenstvo s nami. O čo viac sa máme snažiť páčiť sa mu svojím životom, postojmi a skutkami. Pripodobňujme náš život Ježišovi. Dá sa to a je na každom z nás, čo urobíme. Naším povolaním je láska. Nemáme meniť druhého človeka, máme zmeniť najprv seba samého.

Pane pomôž nám žiť lásku a daj nám silu žiť, uskutočňovať Božie prikázania v našom živote.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši