MISIJNÁ NEDEĽA 24. OKTÓBER 2021 (Pápežské misijné diela)

By , 26. októbra 2021 18:41

Motto „Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20).

Tohtoročná Misijná nedeľa na Slovensku je venovaná farnostiam v Keni. Krajina je najviac postihnutá chudobou a suchom.

Posolstvo na Svetový deň misií: Pápež František hovorí o „naliehavej misii súcitu“, ktorá je nevyhnutná v tomto čase, keď je mnoho ľudí zranených, opustených, krehkých a spoločnosť je poznačená polarizáciou.

Misijná nedeľa je najväčšia akcia solidarity na svete. Finančná zbierka sa v tento deň koná v katolíckych kostoloch vo všetkých krajinách a výťažok z nej je určený na podporu aktivít v najchudobnejších diecézach a farnostiach. Podstatou je však rozmer bratstva a solidarity.