Hodnota a návrat k Božiemu slovu

By , 23. januára 2022 11:33

Istý múdry človek raz povedal: „Vypovedané slovo už nevrátiš späť.“ Mal veľkú pravdu. Platí to o našom ľudskom slove. Slovo, ktoré povieme z našich úst sa už nedá vrátiť. Má veľký význam a hodnotu. Koľko slov denne použijeme v komunikácii, cez sociálne siete (internet), koľko toho počujeme v televízii, rozhlase, kolektíve a podobne. Je tu výzva pre každého z nás: VÁŽIŤ SI HODNOTU SLOVA. Slovo má dve stránky: dobrá (povzbudím, pozdvihnem, poteším) zlá (zraním, ublížim).

Všetci sme sa už ocitli v ťažkej situácii, keď sme nevedeli možno, čo povedať, alebo naše slová boli ako „oheň“ a spôsobili bolesť. Pápež František raz povedal: „Blížneho možno zabiť aj jazykom. Hodnotu slova nemožno podceniť.“

Tretia nedeľa obdobia cez rok sa nazýva nedeľou Božieho slova. Chceme dnes uvažovať nad hodnotou Božieho slova, návratom k nemu, mať úctu k nemu a brať ho do našich rúk. Príkladom nech je nám kňaz Ezdráš z prvého čítania, keď spolu s ľudom čítal knihu zákona. Ďalej povzbudzoval, vykladal, dvíhal a dodával nádej. V Evanjeliu počúvame ako Ježišovi podali knihu proroka Izaiáša a čítal ju v synagóge.

Celé dnešné Božie slovo ukazuje na hodnotu slova, ktoré je zachytené vo Svätom písme. V kostole počúvame Ježišove slová a vieme, čo je Sväté písmo. Položme si ruku na srdce: Žijeme podľa neho? Ako často ho berieme do rúk? Čítame ho? Hľadáme v ňom odpovede na životné otázky? Dnes máme vďaka Bohu veľa možností na skúsenosť s Božím slovom: osobne vezmeme do rúk, stiahneme si rôzne aplikácie do našich telefónov, počúvame audio nahrávky, počúvame pri svätej omši a mnohé iné. Lenže my radšej čítame množstvo informácii na internete, z časopisov, zaujímame sa o slovo z masovokomunikačných prostriedkov. Slovo Boha sa nám tým pádom vzdiaľuje a nezostane v našom srdci. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme a aký postoj zaujmeme voči Kristovým slovám. Pamätajme, sú to slová živého Boha, ktoré sú svetlom pre náš život. Menia náš život a vďaka ním sa môžu z nás stáť plnohodnotní ľudia pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Držme sa myšlienky svätého Hieronyma: „Kto nepozná písmo, nepozná Krista.“

Ježišove slová oslovujú i dnes. Nie sú staromódne a sú nevyčerpateľným prameňom. Prosme si od Ježiša, aby nám pomáhal nájsť v jeho slovách istotu, zdroj a posilu. Učme sa nielen počúvať Kristove slová, ale snažme sa podľa nich aj žiť tam, kde sme.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši