Nepochybujme o Ježišových zázrakoch

By , 16. januára 2022 9:48

Vždy, keď sa povie slovo ZÁZRAK si každý z nás predstaví niečo našim očiam viditeľné. My potrebujeme vidieť častokrát očami a zažiť skúsenosť. Ináč by nás to mohlo viesť k pochybnosti a mali by sme problém prijať to, či uveriť. Počas celého týždňa sme v Evanjeliách pri svätých omšiach počúvali o Ježišových uzdraveniach, zázrakoch napríklad: uzdravenie Šimonovej testinej, uzdravenie posadnutého nečistým duchom, uzdravenie ochrnutého človeka, uzdravenie malomocného a iné. Prítomní videli ako Ježiš robil zázraky pred ich očami. Mnohí išli za Ježišom kvôli senzácii, aby videli, čo robil. Iných zasa viedla úprimná túžba byť v Ježišovej blízkosti, zažiť osobnú skúsenosť a niektorých posilnil vo viere v neho. Pohľad do nášho života prezrádza, že zázraky sa dejú i dnes. Potrebujeme byť na ne vnímaví, dôverovať Ježišovi, posilňovať a žiť živú vieru v našom živote. Blahoslavená Zdenka Schelingová raz povedala: ,,Dôvera v Ježiša robí veľké zázraky.“

Počas mojej kňazskej služby som zažil skúsenosť mnohých zázrakov. Spomeniem niekoľko: bezdetní manželia po dlhých rokoch žijúcich v manželstve boli obdarovaní darom dieťatka, človek, ktorý sa zobudil v kóme po vyslúžení sviatosti v nemocnici, pri zomierajúcich a ich odchode do večnosti, uzdravenia z vážnej choroby, zázraky cez sviatosť zmierenia a mnohé iné. Poviem jednoduchý príklad. Položme si úprimne ruku na srdce: Koľkí z nás sa po rannom zobudení obrátime na Ježiša a poďakujeme mu za prežitú noc, za to že sme sa zobudili? Berieme to ako samozrejmosť. Však? Nie je to zázrak, že Boh mi daroval nový deň? Môžem urobiť niečo dobré pre seba, priateľov, alebo blížnych. Dal mi nový deň, aby som napravil v čom som možno pochybil, zlyhal, alebo nezvládol mnohé situácie. Zúčastním sa počas dňa na svätej omši. Nie je to zázrak? Ten najväčší, veď sa stretneme so živým Bohom pri počúvaní Božieho slova a prijmeme Eucharistiu – jeho Telo. V našom živote Boh robí veľa zázrakov i keď si to možno neuvedomujeme.

Božie slovo 2. nedele obdobia cez rok, ktoré prežívame nás povzbudzuje nepochybovať o Ježišových zázrakoch. V refréne žalmu sú slová: ,,Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.“ V Evanjeliu Ježiš urobil svoj prvý zázrak. Premenil vodu na víno na svadbe v Káne Galilejskej.

Ježišov zázrak nás chce posilniť vo viere. Chce nám dať istotu, že je s nami v každej situácii, nech je akákoľvek. Panna Mária povedala Ježišovi na svadbe: ,,Nemajú vína.“ Je tu krásne poukázané, že Ježiš je blízky človeku, jeho potrebám a štedrý voči nám. Bez neho všetci ,,živoríme“. Dovoľme mu, aby bol súčasťou našich životov a uvidíme koľko radosti sa nám dostane. Ježiš robí zázraky každý deň. Buďme vnímaví, vďační za ne a posilňujme nimi našu vieru.

Odkaz a posolstvo Ježišovho zázraku premenenia vody na víno do našich životov: Podstatné je, aby sme Ježiša vždy pozývali do nášho života, do konkrétnych situácii: rodina, povolanie, vzťahy, spoločenstvá, priateľstvá a iné. Robme všetko, čo chce od nás Ježiš. Snažme sa duchovne rásť, pracujme každý deň na sebe a meňme náš život vždy k lepšiemu.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši