Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom

By , 9. januára 2022 10:33

Zo skúsenosti vieme, že život kresťana je vždy vystavený pokušeniu, zvlášť pokušeniu oddialiť sa od Boha, od jeho vôle, od spoločenstva s ním a padnúť opäť do pút svetských zvodov. Krst nás pripravuje a dáva nám silu na tento každodenný boj, aj na boj proti diablovi, ktorý ako svätý Peter hovorí, že číha ako lev, aby nás zožral, aby nás zničil.

Ku krstiteľnici človek nikdy nejde sám, ale sprevádzaný modlitbou celej Cirkvi, ako to pripomínajú Litánie k svätým, ktoré predchádzajú modlitbu exorcizmu a predkrstné pomazanie olejom katechumenov. Sú to gestá, ktoré už od staroveku ubezpečujú tých, ktorí sa chystajú znovuzrodiť ako Božie deti, že modlitba Cirkvi ich podporuje v boji proti zlu, sprevádza ich na ceste dobra, pomáha im vymaniť sa z moci hriechu, aby prešli do kráľovstva Božej milosti.

Modlitba Cirkvi: Cirkev sa modlí a modlí sa za všetkých, za všetkých nás! My, Cirkev sa modlíme za iných. Je to pekná vec modliť sa za iných. Koľkokrát nemáme žiadnu naliehavú potrebu a nemodlíme sa. Musíme sa v spojení sa s Cirkvou modliť za iných: „Pane, prosím ťa za tých, čo sú v ťažkostiach, za tých, čo nemajú vieru…“ Nezabudnite: modlitba Cirkvi je činná neustále. Nuž musíme do tejto modlitby vstúpiť a modliť sa za celý Boží ľud a za tých, ktorí modlitbu potrebujú.

Krst nie je magické zaklínadlo, ale dar Ducha Svätého, ktorý toho, kto ho prijme uschopňuje zápasiť s pokušením diabla, veriac, že Boh poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva (porov. Obrad krstu detí, č. 56).

Zdroj: https://www.mojakomunita.sk/web/vaticana/spravy/-/blogs/katecheza-papeza-frantiska-krst-dava-silu-pre-zapas-so-zlom