„Kňaz nie je kňazom pre seba, ale pre vás.“

By , 3. júla 2022 9:16

Milí veriaci z farnosti Liptovský Mikuláš a Ondrašová, milé deti, milí mladí priatelia,

Touto myšlienkou „Kňaz nie je kňazom pre seba, ale pre vás“ sa chcem s vami rozlúčiť. Bol som vo Vašej farnosti krátko, jeden rok. Možno krátko, ale som Bohu vďačný za túto skúsenosť kňazskej služby. Chvíle, ktoré sme spolu prežili pri Pánovom oltári, alebo v službe vám boli pre mňa obohatením. Zostanete pre mňa darom a povzbudením. Život každého z vás, svedectvo vašej viery mi pomohlo ešte viac ísť na hĺbku mojich kňazských vlastností: horlivosť, láskavosť, otvorenosť, blízkosť a ľudskosť. Snažil som sa všetko pre vás urobiť z hĺbky srdca. Nie sme dokonalí ľudia. Všetci sme hriešni. Chcem vás preto poprosiť, aby ste mi odpustili ak som vám niekedy ublížil, pohoršil vás, alebo nedal dobrý príklad. Zostávajú v srdci len milé a pekné spomienky. Navždy zostanete v mojom srdci a modlitbách.

Chcem vám ponúknuť odkaz, posolstvo pre vaše životy: milujte Ježiša celým srdcom, žite z duchovných hodnôt: Eucharistia – svätá omša, svätá spoveď, modlitba, zamilujte si Eucharistiu, adorujte živého Krista, budujte zdravé a pekné vzťahy, stretnutia v rodinách, medzi sebou, budujte mosty lásky, dobroty, ľudskosti nie múry rozdelenia, mladí nehanbite sa za vieru, žite zodpovedne svoju mladosť, lebo ste nádejou Cirkvi. Ďakujem vám za všetko a prosím vás myslite na mňa a modlite sa za mňa.

Vladimír Bača, kaplán