Máj – Mariánsky mesiac

By , 3. mája 2021 21:38

Mesiac máj je mariánsky mesiac. Májová mariánska úcta má v cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami.

Prvé májové oslavy Panny Márie sú evidované z 12. storočia zo Španielska, Francúzska a Nemecka. Veriaci ozdobovali jej obrazy a sochy jarnými kvetmi, znásobovali svoje modlitby a skladali piesne a básne, ktoré sa prednášali na recitačných pretekoch.

Známe sú napríklad preteky z francúzskeho mesta Toulouse od roku 1324. V tomto čase vzniklo aj mnoho mariánskych litánií, čiže prosebných modlitieb, skladajúcich sa z množstva invokácií – zvolaní.

Pápež Klement VIII. v roku 1601 zakročil a zakázal všetky okrem tých, ktoré sa spievali v loretskej jaskyni. Odtiaľ pochádza názov známych Loretánskych litánií.

Medzi ďalšie tradičné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia sama Panna Mária.

V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame… a v 6.–7. storočí hymnus Akathist.

Najrozšírenejšia mariánska modlitba Zdravas Mária vznikala postupne a dnešnú podobu dostala v 14. storočí. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou ruženca, kde sa opakuje 50-krát, striedaná po tzv. desiatkoch inými modlitbami. Ide o meditatívnu modlitbu, pri ktorej sa rozjíma o jednotlivých “tajomstvách” Ježišovho života, takže obsahuje v zhustenej forme celé evanjeliá.

Vznik ruženca sa pripisuje svätému Dominikovi, ktorý zomrel v roku 1221. Podľa legendy sa mu zjavila sama Kráľovná nebies a túto modlitbu ho naučila ako účinný prostriedok v boji proti zlu. Šnúrky s ponavliekanými zrnkami však používali mnísi na rôzne iné modlitby už dávno predtým.

Na oficiálnu cirkevnú pôdu prenášali mariánsku úctu z ľudového prostredia najmä jezuiti, a to predovšetkým v revolučných a vojnových rokoch 18. storočia. Keď pápež Pius VII. v roku 1815 obohatil mariánske pobožnosti aj odpustkami, rozšírili sa ešte viac.

K starému titulu Panny Márie Bohorodička sa postupne pridávali ďalšie, ako Nepoškvrnené počatie, Sedembolestná, Kráľovná neba a pod. Okrem mája jej je zasvätený aj október, keď sa kladie dôraz práve na ruženec.

zdroj: https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200430002