Manžel

By , 8. júla 2018 17:51

Nech už bol dôvod akýkoľvek, manželke vždy opakoval: „Ty sa v tom nevyznáš!“ Skutočne vyštudovala len päť tried základnej školy, nezaujímala sa o politiku, nečítla noviny. Starala sa len o deti, dom, pranie, kuchyňu, kurence na dvore a o prácu v továrni na obuv.

Keď sa v rodine začala nejaká debata, manžel z princípu odmietal akýkoľvek rozumný dialóg a plný predsudkov uzavrel: „Ty sa v tom nevyznáš!“

Keď sa manželka snažila zapojiť ho do riešenia nejakej vážnej záležitosti, aby posúdil vhodnosť nejakej kúpy, alebo výber miesta dovolenky, alebo štúdijné výsledky detí, alebo rodinný rozpočet… mal pre ňu vždy tú istú odpoveď – jednoznačnú, suchú, definitívnu: „Ty sa v tom nevyznáš!“

Keď raz večer televízia vysielala zápas národného tímu, zrazu vypadol elektrický prúd.

Manžel začal hundrať a so zvyčajnou domýšľavou istotou sa pobral do tmavej pivnice, aby skontroloval a vymenil poistky.

„Zapáľ si sviečku“, radila mu manželka. Ako obyčajne je odvrkol: „Ty sa v tom nevyznáš! Zvládnem to aj poslepiačky!“ V ten večer však niečo zjavne nezafungovalo, pretože chudák muž sa pošmýkol na schode, zareval ako divý tur, strepal sa na dno pivnice a skončil celý zakrvavený a dolámaný.

Bolo to s ním vážne, ale lekárom v nemocnici sa po dlhých dňoch intenzívnej starostlivosti podarilo zachrániť tomu úbožiakovi život.

Keď sa napokon neborák po štyroch dňoch znovu prebral, uvidel pri svojej posteli manželku. So zaslzenými očami sa k nemu ustarostene skláňala plná lásky. Úbohá žena ho neopustila ani na chvíľu – vo dne, v noci, vždy nablízku, pozorná a pohrúžená do modlitby.

Po dvoch týždňoch v nemocnici sa mužovi konečne podarilo zašepkať prvé slová. V očiach sa mu zablysli dve velikánske slzy a zahanbene zašepkal: „Som ja ale somár. Nikdy by som neveril, že ma tak ľúbiš!“

A ona so svojím zvyčajným úsmevom, láskavým a žiarivým, mu polohlasne zašepkala do ucha: „Ty sa v tom nevyznáš!“.

www.myslienky.estranky.sk