Nový kaplán v L. Mikuláši: Milan Lupták

By , 14. júla 2019 21:49

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z Liptova, takže vlastne som ostal vo svojom rodnom kraji. Moja rodná dedina, kde som prežil svoj život pred tým, ako som odišiel do kňazského seminára, je Liptovské Sliače

Aká bola vaša cesta ku kňazstvu?

Hmm…. veľmi zaujímavá, pekná, ale i náročná. Po strednej škole som odišiel študovať veterinárske lekárstvo do Košíc. Po dvoch rokoch štúdia v Košiciach Pán začal klopať. On volal, ale ja som sa ho snažil presviedčať, že kňazstvo, to veru nie je pre mňa. A ďalšie dva roky som si hľadal rôzne dôvody, prečo by som na jeho pozvanie nemal odpovedať kladne. Našťastie, Boh má s nami trpezlivosť a nikdy to s nami nevzdáva. Nikdy! A tak to nevzdal ani so mnou, ale pozýval ma i naďalej. Napokon som po 4 rokoch v Košiciach zanechal štúdium na veterine a nastúpil na cestu prípravy na kňazstvo v seminári. No ani tu to nebolo všetko hneď jasné, počas tretieho ročníka v seminári som si na pol roka prerušil seminárnu formáciu a strávil som, vtedy náročný, ale z dnešného pohľadu požehnaný čas niekoľkých mesiacov v Diecéznom centre mládeže vo Važci. Verím, že aj tento čas mi pomohol znovu o niečo dozrieť a napokon pokračovať v seminárnej formácií. Moja cestu ku kňazstvu sa zavŕšila 15. júna tohto roku, kedy som prijal kňazskú vysviacku. Dnes už ako kňaz pokračujem vo formácií v Ježišovej škole, aby som bol skutočne Kristovým kňazom.

Aké je vaše kňazské krédo?

Počul som iste veľa veľmi povzbudzujúcich a pekných myšlienok, no všetko je to azda zhrnuté v časti citátu, ktorý povedal Boží sluha Dolindo Ruotolo: „Kto vidí mňa, musí vidieť Ježiša, kto bozkáva moju dlaň, musí bozkávať Ježiša. Mám byť voňavým olejom, čo priťahuje iných k nemu príjemnosťou vône. Nedopusť, Ježišu môj, aby som ti čo i len raz nedovolil prejsť cezo mňa a čo i len raz nežil v tebe. Sprav, aby som zostal verný úlohe, ktorou si ma poveril, až do smrti!“

Čomu sa chcete venovať v pastorácií?

To je veľmi náročná otázka. Chcem sa usilovať počúvať, k čomu ma Pán povoláva tam, kde práve som. A to chcem potom uskutočňovať.

Čo by ste chceli na úvod vášho pôsobenia povedať veriacim našej farnosti?

Že sa veľmi teším z toho, že spoločne budeme kráčať za Pánom. Teším sa na stretnutia s vami pri oltári, ale i pri všetkom čo budeme spoločne prežívať a robiť. Sprevádzajme sa teda na tejto ceste vzájomnou modlitbou, nech je Pán ten, na ktorého budeme vždy spoločne upriamovať svoj zrak a potom pomáhať i iným, aby Ho našli.

Ďakujeme za rozhovor.