Nový kaplán v Liptovskom Mikuláši: Roman Saniga

By , 22. júla 2018 8:45

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z Liptova, z Liptovských Revúc. Takže som Lipták.

Kde ste doteraz pôsobili?

Pôsobil som ako kaplán šesť rokov na Orave. Na prvej kaplánke rok a pol v Námestove, potom tri a pol roka v Mútnom s filiálkou Beňadovo a rok v Hruštíne s filiálkou Vaňovka.

Ako sa Vám tam slúžilo? 

Boli to živé farnosti, učil som v škole, takže som bol dosť v kontakte s deťmi a mládežou… Uskutočnili sme požehnané farské púte, aj s mladými a miništrantami… Bol to krásny čas kaplánskych rokov.

Aké je Vaše kňazské krédo?

Slová sv. Jána Mária Vianneya: „Kňaz nie je kňazom pre seba, on je tu pre vás.“ A tiež motto sv. Jána Bosca „Daj mi duše, ostatné si vezmi.“ Chcem Vám slúžiť ako kňaz, chcem spoločne s Vami kráčať k nášmu večnému Cieľu, pomôcť aj Vám, cez sviatosti tam prísť, aby sme si spasili dušu a tak sa všetci streli v Dome Nebeského Otca.

Čomu sa venujete v pastorácii?

Prichádzam ako kaplán, pomocník pána dekana, takže v čom on uzná za potrebné, čo mi pridelí. Od otca biskupa mám zverených ešte eRkárov na Orave a Liptove. Viem, že aj tu sú eRkári, na ktorých sa teším. Takže asi aj tu v Lipt. Mikuláši sa budem venovať deťom, ale teším sa na stretávania a spoločenstvo celej farskej rodiny, ktorú tvoria všetky vekové kategórie.

Čo Vám robí radosť v kňazstve?

Keď ľudia žijú a bojujú o svoj vzťah s Bohom, keď ho prejavia aj navonok, keď sú ochotní poslúžiť… Keď žijeme s Bohom sviatostne, pravidelne sa s Ním stretávame, tak sa to ukáže aj na našom konkrétnom každodennom živote.

Čo by ste chceli na úvod Vášho pôsobenia povedať veriacim našej farnosti?

Že Vás mám rád, a že som rád, že som medzi Vami, ako som to povedal pri prvej sv. omši, keď som prišiel medzi Vás. Pri jednom kostole raz bolo napísané: „Modli sa za svojho kňaza, lebo aj on sa modlí za teba.“ O to Vás chcem poprosiť, modlite sa za mňa a za nás všetkých kňazov. Veľmi to potrebujeme. Naši starí rodičia hovorili: „Máme takých kňazov, akých si vymodlíme.“ Potrebujeme Vaše modlitby, cítiť aj záujem a blízkosť, aby sme boli verní a všetci spolu kráčali do Neba, pre ktoré sme stvorení. A vždy po každom páde povstať a nevzdať sa, a bojovať o vernosť, lebo Nebo za to stojí!

Ďakujeme za rozhovor.