Odovzdať sa v dôvere a láske do Božieho náručia

By , 27. marca 2022 7:34

Život a cesty človeka poznačí neistota, pády, osobné zlyhania, hriešnosť a mnohé iné problémy. Podstatné je, aby sme sa nikdy nespoliehali len na seba. Človek, ktorý sa spolieha na svoje vlastné „ja“ si je vedomý svojich limitov, ohraničení. Nikdy nie sme sami. Nášmu životu i všetkému, čo prežívame dáva správny smer dobrota a láska Boha. Jemu záleží na každom z nás a chce, aby sme sa mu odovzdali a kráčali s ním. Počas pôstneho obdobia si stále uvedomujeme Ježišovu výzvu „robiť pokánie“. Máme vedomie vlastnej hriešnosti, nedokonalosti. Všetci sa v pravde a úprimnosti pozeráme na seba, život, aký žijeme. Boh je bohatý na milosrdenstvo, podáva nám ruku, aby nás zdvihol. On vždy človeku preukáže svoju lásku, dobrotu, milosrdenstvo.

Božie slovo 4. pôstnej nedele nám ukazuje na slabosť, hriešnosť, nedokonalosť človeka a na druhej strane lásku, dobrotu, milosrdenstvo Boha. Ježiš nám ponúka podobenstvo o márnotratnom synovi. Veľmi dobre poznáme toto podobenstvo a môžeme povedať, že je stále aktuálne pre náš život.

Ponúknem tri kroky. Prvý krok: Ježiš je priateľ mýtnikov a hriešnikov. Tu musíme povedať, že toto je naša radosť, šťastie a záchrana. Máme na našej strane priateľa s veľkým „P“ Ježiša. On miluje hriešnikov nenávidí však zlo, hriech v nás. Z našej strany a postojov nech je vždy vidieť vďačnosť a opätujme našu lásku Ježišovi. Druhý krok: „vziať všetko do vlastných rúk“. Nie vždy prinesie požehnanie a úspech, keď sa človek spolieha sám na seba. Mladší syn z podobenstva sa spoliehal na seba, vlastnú silu a prišiel o všetko. Potrebujeme vstúpiť do seba a povedať Ježišovi: „potrebujem Ťa“. V každom okamihu nášho života sa spoliehajme na Ježiša, pozývajme ho do konkrétnych situácii a dôverujme mu. Tretí krok: otvorená náruč, objatie Ježiša a radosť. Otec z podobenstva nemal v srdci hnev voči synovi. Otvoril mu svoju náruč, objal ho, prežíval radosť a usporiadal hostinu.

Napriek všetkému, čo vstúpi do nášho života, napriek osobným zlyhaniam, pádom vždy sa vráťme k Ježišovi, odovzdajme sa v láske, dôvere do jeho náručia. Spolupracujme s Božou milosťou. Iba s Bohom budeme silní a dokážeme všetko zvládnuť. Začnime meniť seba láskou, dobrotou, milosrdenstvom, krásnymi vzťahmi k Bohu i naším blížnym.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši