Nebojme sa prichádzať k sviatosti zmierenia

By , 27. marca 2022 7:38

„My spovedníci spolupracujeme na uzdravovaní ľudí a sveta.“ (pápež František)

Každý človek by si mal uvedomiť dôležitosť sviatosti zmierenia. Povedať: „ja nemám hriechy“ „načo mi svätú spoveď“ je nezmysel. Všetci sme hriešni a potrebujeme zakúsiť Božiu lásku, odpustenie a milosrdenstvo. Musíme ako márnotratný syn vstúpiť do seba a vložiť sa do Božieho náručia. Chcem ponúknuť niekoľko myšlienok pápeža Františka.

V jednom nedávnom rozhovore som povedal, že „odpustenie je ľudským právom. V skutku je to vec, po ktorej najhlbšie prahne srdce každého človeka, pretože koniec koncov, to, že je nám odpustené znamená, že sme milovaní taký, akí sme, aj napriek našim obmedzeniam a hriechom. Svätý Otec poukázal na tri nevyhnutné dimenzie služby spovedníka: prijatie, načúvanie a sprevádzanie. Ako povedal pápež, ide o tri tváre lásky, ktoré navyše sprevádza i radosť. Výzva pre spovedníkov: „Ochotne zotrvávajte v spovednici, prijímajte, načúvajte, sprevádzajte, s vedomím, že všetci, ale naozaj všetci, potrebujú odpustenie, teda cítiť, že sú Bohom Otcom milovaní ako jeho deti.

Slová, ktoré vyslovujeme: „Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov“, znamenajú aj: „Ty, brat, sestra, si Bohu vzácny, vzácna, je dobré, že si tu“. A toto je veľmi silná medicína pre dušu a tiež pre psychiku každého človeka.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-03/papez-my-spovednici-spolupracujeme-na-uzdravovani-ludi-a-sveta.html