Pápež František: Vernosť je možná, lebo je darom

By , 3. februára 2019 10:30

Pri príležitosti otvorenia súdneho roka prijal Svätý Otec František v utorok 29. januára vo Vatikáne sudcov Rímskej roty. V príhovore poukázal na nezastupiteľnú hodnotu manželskej jednoty a vernosti, a to práve v kontexte sekularizovaného prostredia, ktoré nepraje rastu viery a dôslednému životu podľa Evanjelia.

Jednota a vernosť sú dve dôležité a nevyhnutné hodnoty nielen medzi manželmi, ale aj všeobecne v medziľudských vzťahoch a vo vzťahoch v spoločnosti. Všetci sme si vedomí dôsledkov, aké majú v občianskom živote nedodržané sľuby, chýbajúca vernosť danému slovu a prijatým záväzkom.“ Svätý Otec zdôraznil zodpovednosť kňazov za dobrú prípravu snúbencov na vstup do manželstva. Má sa to diať v aktívnej spolupráci s ďalšími členmi spoločenstva a pokračovať duchovným a formačným sprevádzaním rodín. Pápež to ilustroval na biblickom príklade svätých manželov Akvilu a Priscily, verných spolupracovníkov v misii svätého apoštola Pavla, ktorý ich sám nazýva „synergoi“, čím dáva ich misijnej práci vysoké ocenenie.

„Prosme Ducha Svätého, aby aj dnes daroval Cirkvi kňazov schopných oceniť a valorizovať charizmy manželov s mocnou vierou a apoštolským duchom ako Akvila a Priscila.“

„Naozaj, toľkí kresťanskí manželia sú tichou kázňou pre všetkých, tou každodennou „feriálnou“ kázňou všedného dňa. A musíme žiaľ konštatovať, že dlhé roky spoločne žijúci manželský pár nie je predmetom správ, zatiaľ čo si správy všímajú škandály, odluky a rozvody. Manželia nažívajúci v jednote a vernosti dobre odzrkadľujú obraz a podobu Boha. Toto je tá dobrá správa: že vernosť je možná, pretože je darom, u manželov a rovnako aj u kňazov.

zdroj: tkkbs.sk