Päť spôsobov, ako rodičia môžu zachrániť duše svojich detí (2. časť)

By , 23. februára 2020 16:58

4. „Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás.“

Posledné a najväčšie prikázanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista bolo prikázanie lásky – milovať všetkých tak, ako On miloval nás. Rodičia, ktorí sú požehnaní Bohom tak, že majú viac než jedno dieťa, by mali vyvinúť spoločné úsilie milovať všetky svoje deti a ich nesmrteľné duše. Diabol sa však vždy snaží zasiať medzi nás semeno sváru, zmätok, žiarlivosť, rivalitu, porovnávanie a podozrenie. Rodičia sa musia celou svojou vôľou snažiť podporovať vzájomný rešpekt, pokoru, lásku a harmóniu medzi svojimi deťmi.

Za každú cenu sa musia rodičia vyhnúť „kainovskému komplexu“. Znamená to rozoštvávať jedného súrodenca proti druhému. Výsledkom toho je škaredé ovocie porovnávania, rivality a žiarlivosti často vedúcich k závisti, hádkam, nenávisti a zabíjaniu (ak nie fyzickému tak aspoň v srdci). Ako sa „kainovskému komplexu“ vyhnúť? Jednoduchým prostriedkom: všetko to súvisí so spojením sa s Bohom v modlitbe a jej tromi rozmermi v rodine. Rodičia by sa mali modliť za svoje deti; rodičia by mali učiť svoje deti modliť sa; a nakoniec, rodičia by sa mali modliť so svojimi deťmi. Ak sa toto robí, bude to jedným z najúčinnejších prostriedkov, aby sa zabránilo nepeknému ale takému častému „kainovskému komplexu“.

5. Učte ich o Ježišovej skutočnej prítomnosti.

Dobrí katolícki rodičia, vrelo vás pozývame, aby ste svoje deti učili tak skoro, ako sa len dá, o tom, čo znamená „skutočná prítomnosť“ Ježiša vo sv. omši, konsekrácii a sv. prijímaní. Okrem toho, rodičia by mali svoje deti, aj tie najmenšie, učiť, kde je Ježiš v Cirkvi naozaj prítomný. Ako toto môžu rodičia úspešne zvládnuť? Ponúkam vám rôzne návrhy:

1) Rodičia, pracujte na raste svojej vlastnej viery v Ježiša v Eucharistii – nikto nemôže dať to, čo sám osobne nemá.
2) Vysvetlite svojim deťom, že najdôležitejšou udalosťou týždňa je zúčastniť sa svätej obeti sv. omše v nedeľu, ale taktiež sa jej plne, vedome a aktívne zúčastňovať.
3) Úcta. Moderný svet už dnes stratil zmysel pre posvätno v kostoloch. Rodičia musia svoje deti učiť, že kostol je Božím domom a posvätným miestom. Preto v prítomnosti Ježiša v Najsvätejšej sviatosti by sa malo usilovať o ticho, ktoré podporuje modlitbu a úctu.
4) Pokľaknutie. Rodičia by si mali kľaknúť poriadne, pravým kolenom na zem s rukami zloženými cez srdce, a mali by vysvetliť, prečo sa to robí. Je to z úcty ku Pánovi pánov a Kráľovi kráľov, ktorý prebýva vo svojom malom paláci v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Králi sa dieťaťu Ježišovi klaňali v Betleheme, my sa mu klaniame úctivým pokľaknutím tu a teraz. Pamätajte, že Ježiš, teraz prítomný v Najsvätejšej sviatosti, je stále Pán pánov a Kráľ kráľov a stále je hoden chvály a uctievania. Toto sa vyjadruje pokľaknutím.
5) Poklona najsvätejšej sviatosti. Jedna z prvých básničiek, ktoré si pamätám, že som sa ako dieťa naučil, súvisela s eucharistickou poklonou: „Kedykoľvek kostol zazriem, zastavím sa navštíviť ho, tak keď jedného dňa zomriem, Pán nepovie, „ktože je to?“‘ Rodičia by si mali vytvoriť návyk občas sa zastaviť navštíviť Ježiša, ktorý je skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti vo svätostánku. Aj keď taká návšteva môže trvať päť minút, Ježiša to veľmi teší – jeho sväté srdce sa raduje vždy, keď ho navštívime a spomenieme si na neho.

Na záver, ak chcú rodičia brať svoju povinnosť byť sv. Jánom Krstiteľom vážne a ukazovať cestu k Ježišovi a viesť deti po diaľnici do neba, potom sa budú snažiť zaviesť týchto päť praktických rád:

1) milosť skorého krstu;
2) modlitbu, ktorá je kľúčom do neba;
3) hodnoty obety a utrpenia na úmysel;
4) lásku, žitie lásky v rodine;
5) poklonu Eucharistickému Pánovi, Kráľovi kráľov a Pánovi pánov, rast vo viere, poznaní a láske k Ježišovmu chlebu života.

Nech nám Mária, Matka Božia, Matka Cirkvi a naša nebeská Matka, vyprosí mimoriadne milosti skrze jej mocný príhovor.

Zdroj: https://zastolom.sk/pat-sposobov-ako-rodicia-mozu-zachranit-duse-svojich-deti/