Počúvaj Dobrého Pastiera Ježiša a buď s ním

By , 8. mája 2022 9:17

Stratili sme v našom živote niečo vzácne? Poviem jednoduchý príklad. Človek potrebuje človeka, navzájom sa potrebujeme. Každému z nás dobre padne blízkosť druhého človeka, že sme prijatí a milovaní. To, čo spôsobí veľkú bolesť, smútok je, keď blízkeho človeka stratíme z dôvodu smrti, alebo, že nás človek opustí, zabudne. Buďme ľuďmi, ktorí vedia vypočuť, poradia, povzbudia, potešia a dajú pocítiť lásku, ľudskosť, dobrotu a súcit. Celý svet je zmietaný rôznymi „búrkami“. To sa potom prenáša do našich rodín, vzťahov a priateľstiev.

Božie slovo 4. veľkonočnej nedele nás povzbudzuje zobrať si za vzor pre svoj život Ježiša ako Dobrého Pastiera počúvať ho a byť s ním. V refréne žalmu spievame „Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.“ Nie je to krásne, že patríme Ježišovi? On je Pastier, pri ktorom sme v bezpečí a nemáme sa čoho báť. Buďme stále s ním. On nás pozná, chápe, drží v náručí. Odpoveď pre náš život a konkrétne životné situácie nájdeme v Evanjeliu.

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.“ (Jn 10, 27-28)

Ježiš najlepšie pozná človeka. Sme pozvaní počúvať jeho hlas. Svet, spoločnosť v ktorej žijeme nám ponúka množstvo hlasov. Môžeme sa ľahko pomýliť a „vybočiť“ z cesty. Kto počúva Ježišov hlas nikdy sa nesklame a nepomýli. Hlas Ježiša je hlasom Cirkvi. Nedajme sa oklamať „hlasmi sveta“. Je ich veľa, ohrozujú zasvätený život, manželstva, vzťahy, priateľstvá, mladých ľudí. Pozrime ako televízia, internet, média dokážu udusiť v nás Božie hodnoty, pravdy Evanjelia, ale aj spoločenské či duchovné hodnoty človeka. Boží hlas vedie k večnému životu.

Všetci dobre vieme, že cesta za Ježišom nie je ľahká, vyžaduje obetu. Vyžaduje od nás vytrvalosť v modlitbe, počúvať Božie slovo, byť s Ježišom a mať s ním osobný vzťah.

Ježišu Dobrý Pastier buď našou cestou, pravdou, životom, istotou a nádejou.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši