Modlitba za povolania od svätého Jána Pavla II.

By , 8. mája 2022 9:48

Svätý Otče, pozri na naše ľudstvo, ktoré podniká prvé kroky na ceste tretieho tisícročia. Jeho život je ešte silne poznačený nenávisťou, násilím, utláčaním. Ale hlad po spravodlivosti, pravde a milosti má ešte stále miesto v srdciach mnohých, ktorí čakajú na toho, ktorý prináša spásu, ktorú si Ty pripravil vo svojom Synovi Ježišovi. Potrebuje odvážnych ohlasovateľov evanjelia, nezištných služobníkov trpiaceho ľudstva. Prosíme ťa, pošli svojej Cirkvi svätých kňazov, ktorí budú posväcovať tvoj ľud prostriedkami tvojej milosti. Pošli mnohých rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí urobia tvoju svätosť viditeľnou uprostred sveta. Pošli do svojej vinice svätých robotníkov, ktorí budú pracovať s ohňom lásky a hnaní Duchom Svätým zanesú Kristovu spásu až do končín zeme. Amen.