Požehnanie

By , 7. októbra 2018 18:57

Keďže žijem v manželstve, je jasné, že dnes budem písať o tejto sviatosti. Vlastne o tom, ako sa dá pokojné a krásne manželstvo prežívať každý deň. Návod nám ponúka v jednej vete responzóriový verš, vybratý zo 128. žalmu: „Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.“

Návodom je teda túžba po Božom požehnaní, ktorá musí byť spoločná obom manželom. Túžba, ktorá sa neprejavuje len v deň sobáša, ale je každodenne obnovovaná pri spoločnej modlitbe, pri vyprevádzaní partnera do práce, ktorá je vyjadrená v každom e-maile či sms-ke, ktoré si posielame, keď nie sme spolu. Každé ráno i večer si s manželkou navzájom udeľujeme požehnanie, „krížik“. Nie len tak zo zvyku, ale ako vrúcnu prosbu k Bohu, aby hovoril dobro v prospech toho druhého.

Zaujal ťa výraz hovoriť dobro? Súvisí so slovom blahoslovenie, ktoré sa používa v byzantskej liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku a znamená požehnanie. Doslova však znamená „hovoriť blaho, hovoriť dobro“. Keď teda prosíme Boha, aby nás požehnával, vlastne ho prosíme, aby hovoril dobro v náš prospech. Vieš však, čo sa deje, keď Boh hovorí? Prečítaj si prvú kapitolu Knihy Genezis. „Boh povedal… A stalo sa tak.“ Boh nehovorí len tak do vetra. Keď niečo povie, tak sa to priamo stane. Keď Boh povie: „Hovorím dobro (blahoslovim/požehnávam) pre toto manželstvo,“ tak to dobro sa stane skutočnosťou. Denne to s manželkou prežívame – v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe. Je našou každodennou skúsenosťou, že prosiť Boha o požehnanie a navzájom si žehnať sú veľmi účinné činnosti, keď sa objavia nezhody, napätia, únava…

Spomeniem ešte jednu svoju skúsenosť s požehnaním v manželstve (ktorá sa dá aplikovať na každý vzťah). Ak denne prosím o požehnanie svojej manželky, ako sa s ňou môžem hádať, ako môžem byť na ňu nevrlý, ako by som mohol uvažovať o jej „prepustení“ (pozri Mk 10, 2 – 12), keď viem, že Boh každý deň hovorí dobro v jej prospech? A to, čo je dobré pre ňu, určite dostáva od Boha tiež preto, lebo je to dobré aj pre mňa. Preto ísť proti manželke/manželovi znamená ísť proti sebe.

A posledná vec – ak žiadam o požehnanie od Pána, udržiava ma to vo výbornom vzťahu s ním. Ako budem totiž žiadať požehnanie, keď budem cez (ťažký) hriech s Bohom vo vojnovom stave? Čiže túžba po Božom požehnaní pre naše manželstvo ma vedie aj k tomu, že nezotrvávam v hriechu, ale ľútosťou, pokáním, ak treba spoveďou žijem v pokoji s Bohom, aby som žil v pokoji aj so svojou manželkou.

Ak žiješ v manželstve, skúste si navzájom tento týždeň často žehnať. Uvidíš, čo to s vaším vzťahom urobí. Ak si sám (slobodný, ovdovelý, kňaz či zasvätený), žehnaj svojim blízkym, aby si cez dobro, ktoré Boh povie v ich prospech, aj ty zakúsil, ako ťa Boh obdarúva.

zdroj: dcza.sk