Manželstvo

By , 7. októbra 2018 18:42

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

V Evanjeliu stretávam Ježiša s jeho protivníkmi, ktorí hľadajú novú taktiku, aby mohli nájsť „slabinu“ alebo rozpor v jeho učení. Akokoľvek sa ho snažili dostať do úzkych, nepomohlo im to. Ježiš presunul dôraz z Mojžišovej autority na Božiu autoritu a z polohy toho, čo zákon dovoľuje nato, aký je zámer s manželstvom v Božom pláne!

Dôležité pre mňa je, v ktorom „tábore“ sa nachádzam ja a čo si ja myslím o tejto dnes tak naliehavej „problematike“ nerozlučiteľnosti manželstva. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Ježišove slová sú jednoznačné. Stabilita manželstva je nesmierne dôležitá pre budúcnosť rodín, pre deti, ale aj pre samotnú spoločnosť, v ktorej žijú. Tieto slová mi môžu znieť veľmi nepríjemne hlavne vtedy, keď som zakúsil trpkú príchuť rozchodu, rozvodu alebo vtedy, keď ja alebo nejaký člen rodiny žije v rozbitom manželstve. Jednou vecou som si však istý. Či už žijem v manželstve, som slobodný, či rozvedený, všetci do jedného potrebujeme zakúsiť Božie uzdravenie. Ľudské zranenia môže „zahojiť“ iba nekonečná Božia láska. Boh každého túži objať a požehnávať tak, ako otec svoje deti. Dovolím mu to?

zdroj: zamyslenia+