Svätý Otec prišiel medzi účastníkov kurzu o manželstve a rodine

By , 30. septembra 2018 11:20

Svätý Otec prišiel v stredu 27. septembra do Lateránskej baziliky medzi účastníkov kurzu v podvečerných hodinách. Vo svojom príhovore pripomenul silnú prorodinnú líniu svojich predchodcov. Zvlášť menoval svätého Jána Pavla II., do kontinuity s ktorým zaradil aj svoju apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, s dôrazom na nevyhnutnosť seriózneho programu prípravy na kresťanské manželstvo, ktorý sa nezúži len na niekoľko stretnutí. Vo svojom príhovore okrem iného uviedol:

„Manželský zväzok si vyžaduje zo strany snúbencov vedomé rozhodnutie, ktoré jasne prejaví vôľu budovať spoločne niečo, čo nemá byť nikdy zradené alebo opustené.“

„Je dôležité ponúknuť snúbencom možnosť zúčastniť sa na seminároch a duchovných obnovách, ktorých animátormi sú okrem kňazov aj manželské dvojice s dostatočnou rodinnou skúsenosťou a odborníci v psychologických disciplínach.“

„Najhlbší koreň problémov, ktoré sa objavia po slávení sviatosti manželstva, netreba neraz hľadať len v skrytej nezrelosti, ktorá s odstupom času náhle vybuchne, ale predovšetkým v slabej kresťanskej vierechýbajúcom cirkevnom sprevádzaní, v osamotenosti, v akej sú zvyčajne ponechaní novomanželia ďalej po sobáši.“

„Zdôrazňujem nevyhnutnosť stáleho katechumenátu k sviatosti manželstva, ktorý sa týka prípravy na ňu, jej slávenia a počiatočného obdobia potom. Je to spoločné putovanie, ktoré zdieľajú kňazi, pastorační pracovníci a kresťanskí manželia.“

„V kurzoch prípravy na manželstvo je nevyhnutné znovu prebrať katechézu kresťanského uvedenia do viery, ktorej obsahy sa nemajú brať ako samozrejmosť, alebo ako keby ich snúbenci už mali dávno zvládnuté.“

„Väčšia účinnosť pastoračnej starostlivosti sa dosahuje tam, kde sprevádzanie nekončí so slávením sobáša, ale je naporúdzi aspoň počas prvých rokov manželského života.“

„Pokiaľ ide o manželov, ktorí zažívajú vážne problémy v ich vzťahu a nachádzajú sa v kríze, je potrebné pomáhať im k oživeniu viery a znovuobjaveniu milosti sviatosti.“

„Tí, čo si uvedomili skutočnosť, že ich zväzok nie je skutočným sviatostným manželstvom a chcú sa dostať von z tejto situácie, nech môžu nájsť v biskupoch, kňazoch a pastoračných pracovníkoch potrebnú podporu, ktorá sa prejavuje nielen v odkomunikovaní právnych noriem, ale predovšetkým v postoji načúvania a chápavosti.“

Svätý Otec aj pri tejto príležitosti opätovne zdôraznil, že najvyšším cieľom nových noriem procesu preskúmania platnosti manželstva je spása duší – salus animarum.

zdroj:vaticannews.va