Príprava na Pochod za život – 12. nedeľa v cezročnom období

By , 23. júna 2019 12:42

Cez dnešné evanjelium sa Ježiš pýta každého jedného z nás počas celých dejín: za koho ma pokladáš ty? To nie je teoretická otázka, po ktorej sa čaká teoretická odpoveď. To, čo si myslíme o Ježišovi, za koho ho pokladáme – to vyjadrujeme skutkami, konaním, aktivitami nášho života, aj svedectvom v jednotlivých okolnostiach spoločenského života. Kto vykročí na Národný pochod za život, ten tiež vyjadruje, za koho pokladá Ježiša. Za Zvrchovaného Pána dejín, vrátane vlastných osobných dejín, za Pána každého jedného ľudského života, za záchrancu ľudského pokolenia. Za Božieho syna, ktorý požehnáva rodiny, požehnáva deti, požehnáva matky i otcov, lebo ľudský život a dôstojnosť človeka je čosi posvätné a nedotknuteľné.