Príprava na Pochod za život – 15. nedeľa v cezročnom období

By , 14. júla 2019 22:31

Milosrdný samaritán si v evanjeliu tejto nedele zraneného človeka nielen všimne, ale sa pri ňom zastaví a konkrétne sa oňho postará. Nestačí si teda problémy okolo nás iba všimnúť, ale pre ich vyriešenie treba aj niečo konkrétne urobiť. Národný pochod za život je pozvaním stať sa samaritánmi aj voči tým najbezbrannejším, voči najmenším z nás.