Príprava na Pochod za život – 16. nedeľa v cezročnom období

By , 21. júla 2019 19:47

Mária a Marta v Evanjeliu tejto nedele predstavujú dynamiku a stabilitu nášho života. Marta sa hýbe, koná, komunikuje a obsluhuje. Mária sedí, spočíva a počúva Ježiša. Dynamika bez vnútornej stability, načerpanej z modlitby, je odbrzdená a nebezpečná. Stabilita bez následnej dynamiky je akoby nedotiahnutá a nerealizovaná, je ako viera bez skutkov. Modlitba, rozhovor s Bohom je predpokladom každej zmysluplnej aktivity. Preto má aj KRÁČANIU v záujme ochrany života predchádzať KĽAČANIE pred Bohostánkom, kde je prítomný Ježiš a jeho trvalé pozvanie: bezo mňa nedokážete nič…