Príprava na Pochod za život – 19. nedeľa v cezročnom období

By , 10. augusta 2019 20:26

V biblických čítaniach tejto nedele sme viackrát počuli výzvu „bdejte!“. Už vyše 500 rokov je tento výraz súčasťou nášho slovníka a vyjadruje najmä „prebudenie“ a „pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka aj základných tém života, najmä vtedy, keď je život ohrozený. Preto sa prebuďme do plnej tvrdej pravdy o útokoch na život, potom buďme trvale pozorní voči všetkým možnostiam život akokoľvek zachraňovať.