21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci (1.)

By , 10. augusta 2019 20:25

1. Majte jasno v tom, čo chcete

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7, 7-8)

Ježiš vedel, že mať jasno je jedným z tajomstiev úspechu. Dobre zvážte, aký život budete žiť. Majte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť. Je potrebné vedieť, o čo chceme žiadať a ako o to žiadať.

2. Keď „to“ nájdete, odhodlajte sa na skok

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, predá všetko, čo má, a kúpi ju. (Mt 13, 44-46)

Ak napokon nájdete zmysel svojho života, svoje poslanie či svoj vlastný sen, chopte sa šance a skočte do nej obomi nohami, a hlavne s vierou. Možno neuspejete okamžite, ale raz áno. Práve cesta je skutočná radosť a naplnenie. Všetko ostatné už bude čerešničkou na torte. Tak smelo skočte za svojím snom!

3. Buďte zhovievaví a milujte tých, ktorí vás kritizujú

Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub.“ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. (Mt 5, 38-39)

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? (Mt 5, 44-47)

Ak nás niekto vytláča na vedľajšiu koľaj, prirodzene sa priečime. Nevzdorovať je ťažké. No pokúste sa radšej tých, ktorí vás utláčajú, dostať bližšie k sebe – a ich zmena vás prekvapí. Budete mať i menej konfliktov. Mimochodom, viac sa cení to, keď milujeme tých, ktorí nás nemilujú. Vždy reagujme s láskou.

4. Robte viac než len to, čo sa požaduje

Tomu, kto sa chce ísť s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním aj dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. (Mt 5, 40-42)

Stále choďte o hodný krok ďalej – v kariére, v biznise, vo vzťahoch, v službe druhým, v milovaní druhých… Snažte sa o dokonalosť vo všetkom, čo robíte.

5. Dodržujte svoje sľuby a dávajte si pozor na to, čo hovoríte

Ale vaša reč nech je „áno – áno“, „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. (Mt 5, 37)
Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. (Mt 12, 37)

Existuje staré príslovie: „Dvakrát meraj a raz strihaj.“ A preto skôr, než niečo poviete, premyslite si to. Vaše slová majú silu nielen nad vaším životom, ale i nad životom ostatných. Buďte stále pravdovravní a dodržiavajte svoje sľuby. Ak pochybujete o tom, čo povedať, povedzte niečo láskavé.

6. To, ako vidíte druhých, je odrazom toho, ako vnímate sami seba

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. (Mt 7, 1-2)

Ak meriate úspech iných výškou ich majetku, je veľmi pravdepodobné, že svoj meriate rovnako. Ak ich úspech meriate počtom titulov, pravdepodobne aj ten svoj. Nemali by ste svoju mierku zmeniť?

7. Riaďte sa zlatým pravidlom

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im… (Mt 7, 12)

V zlatom pravidle je zhrnuté všetko, čo nás Ježiš naučil. Vlastne, je to pravdepodobne tá najpopulárnejšia lekcia pre veriacich aj neveriacich. Ako chcete, aby sa k vám ľudia správali? Čo chcete, aby pre vás urobili? Správajte sa k nim rovnako a robte pre nich to isté. Nezáleží na tom, v čo veríte, ak sa budete riadiť zlatým pravidlom, nepochybíte.

8. Odpúšťajte druhým… ak treba, tak aj nespočetne veľa ráz

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. (Mt 6, 14-15)

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 21-22)

Ak niekomu nechceme odpustiť, neťaží to len „previnilca“, ale aj nás. Odpustite a zbavíte ťažoby nielen jeho, ale aj seba. A nezabudnite, že všetci robíme tie isté chyby. Dookola. Dovoľte to aj ostatným. Veď nikto predsa nie je dokonalý, nemyslíte?

9. Nemôžete vyhovieť každému. Pohnite sa z miesta.

A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. (Mt 10, 14)

Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 54-58)

Nezáleží na tom, čo robíte alebo ako veľmi sa snažíte – nevyhoviete všetkým. Nie každý vo vás bude veriť. Vlastne, často sa stáva, že tí najbližší v nás veria najmenej. Pohnite sa teda z miesta a vložte všetku svoju energiu a úsilie do tých, ktorí vo vás veria. Spočiatku to možno bude bolieť, ale je to lepšie než nechať seba a svoje sny pomaly zapadnúť prachom.

10. To, že za niečo stojíte, dokazujte prácou, nie slovami

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. (Mt 7, 17-20)

Často hovoríme, že sme viac, než si druhí myslia. No žijeme vo svete, ktorý si zakladá na výsledkoch. Neostávajte teda len pri slovách „som viac“. Dovoľte, aby sa stali pravdou. Dovoľte si byť viac. Usilujte sa, prinášajte výsledky. To je ten najlepší dôkaz. Neostávajte len pri rozprávaní o dobrých veciach. Robte dobré veci. Nehovorte viac o svojich veľkých snoch, ale spravte niečo pre to, aby sa stali realitou.

Pokračovanie o týždeň…

autor: Mariana Michalková