Príprava na Pochod za život – 5. veľkonočná nedeľa

By , 19. mája 2019 20:43

Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu sebalásky a uzavretosti voči druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym prerozprávaním stále platného „Nezabiješ“. Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale v logike obnovenej, oživenej lásky je stále výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie lásky na všetkých úrovniach života, voči všetkým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života. A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný Pochod za život, „za najmenších z nás“.