Príprava na Pochod za život – Zoslanie Ducha Svätého

By , 9. júna 2019 10:15

Duch Svätý je Duch tvorivý, ktorý všetko udržuje v existencii. Ježiš nám sľúbil aktualizačné pôsobenie Ducha Svätého, ktorý nás ako Duch pravdy v každej chvíli „tvorí“ tým, že nás „vyučí všetkej pravde“. Na riešenie problémov každej doby, vrátane našej modernej éry, je Duch pripravený pomáhať ľuďom s otvoreným srdcom, aby Božiu pravdu o človeku aj spoločnosti premieňali na konkrétne skutky v konkrétnych okolnostiach života. Pochod za život je jednou z odpovedí na výzvy modernej doby, na otázku nedotknuteľnosti a posvätnosti každej ľudskej osoby.