Ružencové bratstvo putovalo po stopách sv. Jána Pavla II

By , 23. septembra 2018 10:56

Panna Mária je síce len jedna, no prívlastkov, skrze ktoré si ju uctievame má veľmi veľa. Niektoré z nich sme si mohli viac uvedomiť aj počas nášho putovania v sobotu 8.9.2018, kedy sa členovia ružencového bratstva našej farnosti vybrali na púť do Zakopaného a Ludźmierzi v Poľsku. Na púti nás sprevádzal p. kaplán Holík.

Ako prvú sme navštívili baziliku zasvätenú Panne Márii Fatimskej. Tú postavili Poliaci z vďaky za vypočuté modlitby za záchranu sv. Jána Pavla II. Po atentáte sa tu totiž nepretržite modlili za záchranu jeho života stovky veriacich a modlitbovú reťaz ukončili až po jeho návrate z nemocnice. No i dnes na tomto mieste neprestávajú modlitby za súčasného Sätého Otca, pretože ich potrebuje rovnako ako jeho predchodcovia. Tu, v kaplnke patriacej do koplexu baziliky a kláštora, sme slávili sv. omšu.
 

 
Druhou našou zástavkou bola návšteva baziliky Zázračnej medaily, ktorú darovala Panna Mária sv. Kataríne Laboure roku 1830 s prisľúbením mnohých milostí pre toho, kto ju bude zbožne nosiť a šíriť úctu k jej Nepoškvrnenému počatiu. Panna Mária má na obraze medaile na rukách drahokamy. Niektoré vyžarujú veľa svetla, niektoré žiadne. Sv. Kataríne povedala, že sú to milosti, o ktoré ľudia neprosia, hoci ona sama by ich ľudstvu veľmi rada sprostredkovala. Je mnoho tých, ktorí svedčia, že toto uistenie Panny Márie je pravdivé a prinieslo do ich životov množstvo milostí.

Našou treťou zástavkou bolo mestečko Ludžmierz, ktoré patrí k najstarším pútnym miestam Poľska. Tu sme mohli rozjímať o Panne Márii skrze tajomstvá posvätného ruženca. Priestor k tomu nám poskytla nádherná ružencová záhrada so sochami vyjadrujúcimi jednotlivé ružencové tajomstvá. K rozjímavej modlitbe pozývajú aj jednotlivé zastavenia krížovej cesty a tak tu možno uvažovať a rozjímať nad celým pozemským životom Ježiša Krista a jeho matky.
 

 
Posledné miestom našej púte nieslo v sebe silnú symboliku. Oravský Klin. V duchu odkazu: Skrze Máriu ku Kristovi, sme vystúpili na vrch k soche Krista s otvoreným náručím. Socha je zmenšenou kópiou Krista v Riu. Samotná socha má výšku 9,5 metra a rozpätie rúk Krista má 7 metrov. Spoločnou modlitbou Korunky sme našu púť ukončili a pod Božou a Matkinou ochranou sme sa vrátili domov.

vďační pútnici