Som ochotný slúžiť?

By , 23. septembra 2018 10:05

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.” Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.” Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.” (Mk 9, 30-37)

V človeku je hlboko zakorenená túžba niečo znamenať, byť prvým, byť niekým, vyniknúť, byť úspešným, byť na čele. Človek tvrdo pracuje, iný tvrdo trénuje, ďalší študuje, aby získal uznanie, v rodine, v práci, v športe a dnes sa stretávam s túžbou apoštolov byť „väčším“ v Ježišových očiach.

Aké túžby prechovávam ja vo svojom srdci? Nosím tam túžbu byť dôležitým v Božích očiach? Čo preto robím?

Ježiš vidí do môjho srdca, a tak ako upriamil pozornosť apoštolov na seba, hovorí aj mne veľmi dôležitú vec: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Ukazuje mi, aké je dôležité slúžiť iným, až potom myslieť na seba. Ukazovať ľuďom ako milovať Boha a blížnych. Tak teda idem!

Pane, daj mi silu byť služobníkom všetkých bez rozdielu.

zdroj: zamyslenia+