Slávka Kubíková: Digitálne deti nevydržia námahu (2.)

By , 15. decembra 2019 12:15

…pokračovanie

Ktoré počítačové hry alebo aplikácie sú dobré pre rozvoj? Ako ich vyberať?

Také, pri ktorých má dieťa čo najväčší priestor pre vlastný vklad a kreativitu, ktoré sú pomalšie, nenásilné, menej blikavé, s „neupípanou“ hudbou, neskáču v nich neustále hviezdičky a odmeny. A také, v ktorých je jasné, čo sa tam dieťa učí. Existujú dobré jazykové aplikácie, cez hru sa dá učiť napríklad Hejného matematika.

Môžu byť médiá (videá, filmy, hry) dobrým prostriedkom aj pri náboženskej formácii detí?

Ako doplnok k formácii, ktorá sa deje ostatnými „offline“ spôsobmi, určite áno. Je to príklad toho, ako vieme využiť digitálne média zmysluplným spôsobom. Náboženské hry pre deti som síce nevidela, ale existujú pekné kreslené filmy, ktoré môžu deťom priblížiť príbehy z Biblie. Najlepšie to však bude fungovať vtedy, ak si to po pozretí s deťmi rozdebatujeme.

Ako dieťa pripraviť na situácie v kolektíve? Čo ak bude zažívať výsmech za to, že je „iné“, ak nemá smartfón alebo nepozná hrdinov aktuálnych mediálnych noviniek?

V prvom rade je kľúčové veľmi starostlivo zvážiť kolektív, do ktorého dieťa dávame. Dieťa strávi mimo rodiny 75-80% svojho denného času. Je preto úplne zásadné, v akom prostredí, s akým deťmi a učiteľmi to bude. Hodnotové nastavenie toho prostredia je pritom oveľa podstatnejšie ako akademické hľadisko. V dnešnej dobe máme na výber a je lepšie spraviť obetu vo forme zhoršenej logistiky, ako nechať dieťa doplatiť na nevhodný kolektív. V druhom rade, je dobré sa snažiť atmosféru v škole ovplyvniť. Spájajte sa s rodičmi, ktorí majú podobné hodnoty, vytvárajte ostrovčeky pozitívnej deviácie, hovorte s učiteľmi a riaditeľmi škôl, ak displeje v školách dostatočne neregulujú.

A tretia rada je, že dieťa nemusí byť úplný mimozemšťan. Aj medzi populárnymi filmami či hrami sa nájdu také, ktoré sú v pohode.

Ako a čím nahradiť obrazovky, aby aj deti cítili, že sú bez nich spokojné?

Vzťahmi. Deti nie sú hlúpe, a napriek lákavosti a blikavosti displejov veľmi dobre chápu, kde dostávajú niečo ozajstné a kde len lacné nahrážky. Ak si s dieťaťom vybudujete blízky vzťah, pôjde za vami napriek všetkým lákadlám sveta. No dosiahnuť a udržať si takýto vzťah nie je ani ľahké, ani rýchle. Chce to veľké nasadenie zo strany rodiča, a prvým krokom v tejto snahe je vypnúť vlastný mobil a byť pre svoje dieťa prítomný.

Zdroj: https://zastolom.sk/slavka-kubikova-digitalne-deti-nevydrzia-namahu/