Slová a skutky ako súčasť života človeka

By , 27. februára 2022 8:28

„Vtáka poznáš po perí, človeka po rečí.“ Toto slovenské príslovie pozná každý z nás. Hodnotu slova nikdy nemôžeme podceniť. Každé podcenenie spôsobí veľkú škodu, zanechá hlbokú bolesť a spôsobí veľké sklamanie. Koľkokrát sme ľudským slovom zranili, ublížili. Už si to ani nepamätáme. Po čase zistíme, že to nebol správny postoj z našej strany. Okrem toho podstatnou časťou života človeka sú ľudské skutky. Slová a skutky sú vždy súčasťou našich životov. Majú ísť vždy „ruka v ruke“ spolu a majú byť žité vo vzťahu k Bohu i naším blížnym.

Božie slovo 8. nedele nám dáva návod pre náš život. Nebyť skúpy na pekné slovo, chrániť si ho, nepoužívať ho ako nástroj zla, rozdelenia a zničenia. Koľko zbytočných, hanlivých slov sme adresovali naším blížnym. Buďme si istí, že takýmto postojom nikdy nebudeme požehnaní a oberieme sa o Božie požehnanie. Boh je tam, kde sa ľudia milujú, povzbudzujú, kde si navzájom preukazujú lásku či slovom, alebo skutkom. Kde je rozdelenie, „vojna“ slov alebo zlých skutkov to je diabolská cesta, cesta ničiteľa, zhubcu a rozdelenia. Našou úlohou je vedieť nielen slovom, ale i skutkom pozdvihnúť tých, ktorí to potrebujú. Máme stávať, nie ničiť, či rozbíjať.

V prvom čítaní čítame z knihy Sirachovho syna: ,,Ako pri osievaní ostanú na site smeti, tak je to s človekom: len čo začne rozprávať hneď vidno jeho nedostatky“ (Sir 27,5).

Naše skutky vo vzťahu k Bohu a blížnym sú ďaleko od skutočnej pravdy. Človek má veľký problém pozrieť sa v pravde na seba. Radšej hľadáme chyby na druhých. O tom nám hovorí Evanjelium 8. nedele obdobia cez rok. „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš.“ (Lk 6,41). „Každý strom možno poznať po ovocí.“ (Lk 6,44).

Čo vynášame z nášho srdca? Vynášame dobré slová, skutky, alebo slová, skutky zla? Našou úlohou je zachrániť ľudí i svet láskou. Máme prinášať ovocie dobrých skutkov. Zlé slová, skutky nás nikdy neprivedú k šťastiu. Tie, ktoré privedú človeka k radosti a šťastiu: musia ísť „ruka v ruke“ s Bohom a postavené na láske k naším blížnym. Som kresťanom slov, alebo skutkov? Svätá Terézia z Lisieux raz povedala: „Láska nesmie zostať uzatvorená na dne nášho srdca.“

Pane Ježišu, daj nech vždy zvíťazí láska a dobro v našich životoch. Nech láska podložená našimi slovami a skutkami urobí z nás plnohodnotných ľudí pre túto spoločnosť.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši