Popolcová streda, pôstne obdobie

By , 27. februára 2022 8:33

Popolcová streda je deň pokánia pre celú Cirkev. Výzva na pokánie je výzvou pre nás všetkých. Pokánie je cesta k zmene a náprave nášho života. Zároveň vstupujeme do Pôstneho obdobia. Tento čas prežime naplno, zjednoťme sa s Ježišom. Žime to, čo nám Ježiš dáva ako duchovný program pre čas pôstu: modlitba, pôst a almužna.

Najdôležitejší zdroj pôstneho a veľkonočného obdobia je Ježiš, jeho kríž a zmŕtvychvstanie.

Chcem ponúknuť niekoľko myšlienok z posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022. Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás povedie k Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste v roku 2022 bude pre nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: ,,Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6,9-10a).

Neúnavne sa modlime. Ježiš učil, že je potrebné ,,stále sa modliť a neochabovať“ (Lk 18,1). Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia. Nik sa nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi, no predovšetkým nik sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami smrti.

Neúnavne konajme dobro. Hoci je pravda, že celý náš život je časom na rozsievanie dobra, využime zvlášť toto Pôstne obdobie nato, aby sme sa postarali o tých, ktorí sú nám nablízku a aby sme sa priblížili tým bratom a sestrám, ktorí boli na ceste životom zranení.

Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2022