V skúškach života s Ježišom

By , 6. marca 2022 10:26

„Pane, buď so mnou v mojich skúškach.“ Tieto slová, ktoré spievame v refréne žalmu 1. Pôstnej nedele sú aktuálne a dotýkajú sa života každého človeka. Prežívame čas pôstu, ktorý je pre nás cestou k zmene, náprave nášho života. Uvedomujme si a zamyslime sa i my počas týchto dní pôstu, čo nás od Ježiša vzdiaľuje a čo nás k nemu približuje. Vo svete vidíme veľa nešťastia, napätia, nenávisti, vojny. Pri pohľade do našich životov vidíme, že každý človek prežíva rôzne skúšky a nikto z nás to nemá jednoduché. Skúšky životné, osobné, ľudské a skúšky rodiny boli, sú a vždy budú súčasťou našich životov.

Výzva: „Pane, buď so mnou v mojich skúškach“ nás povzbudzuje, aby sme sa nevzdiali od Ježiša. V skúškach života má byť naša dôvera k Ježišovi ešte väčšia. Čím viac skúšok, zápasov, bolesti, trápenia, tým väčšia dôvera k Bohu. Každý človek zhrešil, odvrátil sa od Boha. Ovplyvňuje nás všetkých zlo, podliehame rôznym pokušeniam a zlyhávame vo všetkom, keď nás náš nepriateľ diabol oklame.

V Evanjeliu 1. Pôstnej nedele nám Ježiš dáva návod ako bojovať proti jeho pokušeniam, návnadám a nástrahám. Všetci sme prešli „púšťou“ v našom živote. Samotná púšť nie je niečo negatívne. Ona sa tiež stáva miestom pokánia a stretnutia sa s Bohom. Diabol pokúšal Ježiša, on v tejto skúške obstál. Ak chceme obstáť v skúškach nášho života musíme denne spolupracovať s Božou milosťou, byť v Ježišovej blízkosti a zjednotení s ním. Posilou nech je nám pravidelná modlitba, čítanie Svätého písma, modlitba posvätného ruženca, pobožnosť krížovej cesty, žime sviatostný život, robme dobre skutky a tak budeme silnejší v zápasoch a skúškach, ktoré budú doliehať na nás. Pápež František raz povedal: „V pokušeniach Ježiš s diablom nikdy nevedie dialóg. Božia milosť nám zaručuje s vierou, modlitbou, pokáním víťazstvo nad nepriateľom.“

Nebojme sa bojov! Potrebujeme odvahu. Ona zastrašuje pokušenia. Strach a pýcha sú najčastejšie taktiky diabla ako nás zničiť. Spoliehajme sa vo všetkom na Ježiša a jeho pomoc. Bojujme za Ježiša a vtedy budeme na strane víťazov. Pravá dôvera k Ježišovi prinesie do nášho života skutočné víťazstvo.

Pane buď s nami vo všetkých našich skúškach.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši