Osobná premena a stretnutie s Ježišom

By , 13. marca 2022 9:18

Počas 1. pôstnej nedele sme uvažovali o tom, ako je Ježiš s človekom vo všetkých jeho skúškach. On sám prežil veľkú skúšku na púšti, kde ho pokúšal náš veľký nepriateľ – diabol. Božie slovo 2. pôstnej nedele nás uvádza na horu premenenia – vrch Tábor.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, vyviedol ich na vysoký vrch do samoty a tam sa pred nimi premenil a ukázal v božskej sláve. Vrch a samota sú prostriedky vďaka ktorým i my sami môžeme zakúsiť skúsenosť stretnutia sa s Bohom. Skúsenosť so stretnutiami máme všetci. Ide o stretnutia v rodinách, priateľstvách, stretnutia, ktoré zanechajú v našom živote, hlavne v našom srdci hlbokú pečať. To je ľudský pohľad. Stretnutia s našimi blížnymi sú darom, za ktorý sme a máme byť vďační. Nikto z nás nechce prežiť život sám, alebo izolovaný od druhých. Tým najväčším darom nášho života je Ježiš.

Chcem uvažovať a zamyslieť sa nad slovom vrch a samota spomínané v Evanjeliu. Vrch je symbolom obety a námahy, ktoré sú súčasťou našich životov. Je to miesto osobnej premeny, práce na sebe. Každý sám na sebe vidí koľko má nedostatkov, čo všetko je potrebné vylepšiť. Za pomoci Ježiša a jeho milosti sa to dá. Spolupracujme s Ježišom každý deň nášho života. Potrebujeme vždy byť lepšími a zodpovednými ľuďmi, kresťanmi a pripodobňovať náš život Ježišovi. Samota je tiež darom pre človeka. Vytvára priestor a čas na stretnutie s Bohom. Pápež František povedal: „Viera človeka sa rodí zo stretnutia sa so živým Bohom.“ Žijeme rýchlo a čas nám „kradnú“ iné aktivity (zábava, telefóny, televízia, počítače…) Obetujme náš čas Bohu. Nie je to stratený čas. Ak dáme čas Ježišovi neoľutujeme to a neodídeme naprázdno. Povieme si nemám čas na modlitbu, čítanie Svätého písma, pobožnosti a iné. To sú výhovorky.

Zakúsme ako učeníci Peter, Jakub a Ján blízkosť Ježiša. Posilňujme našu vieru a osobný vzťah s Ježišom. Pripodobňujme sa mu svojím životom, skutkami, správaním, postojmi. On nás napriek naším biedam, slabostiam, hriešnosti sprevádza na našich životných cestách.

Pane Ježišu daj, aby sme boli tvojím obrazom v dnešnom svete, boli s tebou, žili v tvojej prítomnosti a stretávali sa s tebou, živým Bohom.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši