Ako chrániť rodinu od diabla podľa svätého Šarbela Makhloufa

By , 13. marca 2022 9:22

Dnes sme svedkami veľkých útokov na naše rodiny. Rodiny trpia, prežívajú krízy a niekedy prežívajú zápas o vlastnú existenciu. Diabol náš nepriateľ bude vždy robiť všetko preto, aby zničil a narušoval plány Boha s človekom. Svätý Šarbel nám ponúka niekoľko myšlienok k tejto téme.

Bol to svätý kňaz v blízkom spojení s Ježišom a mal veľkú múdrosť, ktorá bola ovocím jeho hlbokých modlitieb. Vysvetľuje, že diabol vždy sústredil svoju energiu na zničenie rodiny, pretože rodina tak veľmi pripomína obraz Boha.

Rodina je základ Božieho plánu; a všetky sily zla sústredia svoju zlobu na zničenie rodiny, pretože vedia, že zničením rodiny sa otrasie samotný základ Božej vôle. Boj Zlého proti Pánovi je vojnou proti rodine a boj Zlého proti rodine je v samom centre vojny proti Bohu. Pretože rodina je obrazom Boha od začiatku stvorenia tohto vesmíru, Zlý sa sústredí na zničenie rodiny – samotného základu Božieho plánu.

Chráňte svoje rodiny a držte ich od úkladov Zlého skrze Božiu prítomnosť. Ochraňujte ich a udržiavajte skrze modlitby a rozhovory, skrze vzájomné porozumenie a odpúšťanie, skrze úprimnosť a vernosť a najmä, skrze počúvanie. Uchovávajte teplo rodiny, pretože ani teplo celého sveta ho nemôže nahradiť.

Zdroj: https://zastolom.sk/ako-chranit-rodinu-od-diabla-podla-sv-sarbela-makhloufa/