Svätoblažejské požehnanie – aký má pôvod, prečo sa udeľuje?

By , 2. februára 2020 10:44

Na sviatok sv. Blažeja, biskupa a muženíka, prijímame osobitné požehnanie. Na príhovor svätca si v ten deň spolu s kňazom od Pána vyprosujeme upevnenie zdravia, očistu duše i čnosť miernosti.

Vážená redakcia, už od malička sme s mamou po sviatku Obetovania Pána (Hromniciach) chodievali na svätoblažejské požehnanie. V súčasnosti, keď už mám svoje deti, tiež ich k tomu vediem, mám však málo vedomostí o pôvode a význame tohto požehnania. Môžete to objasniť? Ďakujem. Tatiana, Prešov

Milá Tatiana, svet okolo nás je sekulárny a pomaly mu už nič nie je sväté. Ani Stvoriteľ, ani spoločenské autority, ani rodina či nedele. Cirkev odpovedá na tento trend nie šomraním, ale posväcovaním toho, čo sa len dá. Väčšina ľudí, ktorí sa netúžia posväcovať, sú akoby „zavírení mnohými vírusmi z internetu“ a treba ich prečistiť, aby im funkcie „nezamrzli“ ako nečistenému počítaču. Božie slovo, sviatosti i sväteniny máme na to, aby nás „preprogramovali“ z našej popletenej a smutnej reality na Božiu podobu.

Jedna z obľúbených svätenín je svätoblažejské požehnanie. Svätý Blažej bol lekár a biskup, žil vo 4. storočí v Arménsku. Pri prenasledovaní kresťanov za cisára Licínia sa najskôr ukryl do jaskyne v horách. Neskôr ho ktosi udal a uväznili ho. Prichádzali za ním chorí a on sa nad nimi modlil. Niektorí sa zázračne uzdravili. Spomína sa aj syn istej vdovy, ktorý sa takmer udusil rybacou kosťou zaseknutou v hrdle. Pri návšteve biskupa jeho problém náhle zmizol. Určite sa toho stalo aj viac, ale do pamäti ľudu sa dostal práve tento skutok a od neho sa odvíja stáročný symbol požehnávania hrdla. Od 16. storočia kňazi vysluhujú svätoblažejské požehnanie na jeho príhovor. Veriacim ho vysluhujú zvyčajne individuálne, čo si vyžaduje obojstrannú trpezlivosť zo strany kňaza i veriacich. Spolu s Cirkvou veríme, že sv. Blažej nám vyprosuje špeciálne milosti, predovšetkým zvýšenú ochranu od chorôb hrdla, ba aj od bolestí zubov.

Taktiež potrebujeme pomáhajúcu milosť, aby sme si v dnešnom blahobyte a prijímaní toho, čo nám mnohorako poskytuje, vrátane chutného jedla, neublížili a nespôsobili si nejaký druh „udusenia sa“. Toto požehnanie má teda prispievať k prevencii ochrany nášho zdravia, ako aj k čnosti miernosti. Na Hromnice požehnané sviece symbolizujú ducha obety, ktorá má ako svieca posvietiť iným i nám samým na cestu. Cirkev nás tým vedie k nadobúdaniu rovnováhy, aby sme nežili iba pre svet a slovami sv. Pavla neboli iba „telesnými“ ľuďmi, ale rozvíjali aj svoj duchovný rozmer. Nejde o nijaký extrém, lebo kresťanstvu neprináležia iba témy o bolesti a utrpení. Život vo viere je o vyváženosti a radosti zo vzťahu s Bohom. Jeho zámerom je skultivovať rôznorodé prejavy života aj za pomoci čnosti miernosti. Nech požehnanie na sviatok sv. Blažeja je pre nás mementom, že starosť o zdravie tela, duše i ducha má byť jednou z priorít, aby sme mohli zmysluplne napĺňať svoj život.

Zdroj: https://old.katolickenoviny.sk/6-2009-svatoblazejske-pozehnanie-aky-ma-povod-preco-sa-udeluje/