Úloha a funkcia krstných rodičov

By , 13. januára 2019 21:13

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Aké sú však podmienky, aby niekto mohol byť krstným rodičom? Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?

  • Má najmenej 16 rokov.
  • Má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.
  • Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo (nie civilné).
  • Nie je rozvedený.
  • Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa (napr. to nespĺňa ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo).
  • Nekatolík nemôže byť krstným rodičom, môže byť len svedkom krstu.

porov.: Kódex kanonické práva