Ako má vyzerať adventný veniec

By , 25. novembra 2018 12:09

O týždeň začína Adventné obdobie. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Adventné obdobie má dvojaký význam.

  1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána – Vianoce, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí
  2. zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov – Parúzia.

Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania.

Symbolom adventu je u kresťanov adventný veniec. Pozrime sa bližšie na to, ako by mal adventný veniec vyzerať a prečo by mal tak vyzerať.

Adventný veniec je okrúhly. To nám pripomína večnosť i samotného Boha. Pretože ako kruh nemá začiatok ani koniec, tak ani večnosť a ani Boh nemá začiatok ani koniec. Kruh nám tiež pripomína spoločenstvo veriacich zhromaždených okolo Pánovho stola. Rovnako aj rodinu, ktorá sa zhromaždí okolo stola či adventného venca k modlitbe.

Zelené vetvičky, ktoré tvoria základ venca, napriek tomu, že vonku je zima, znakom nádeje, že bude znova teplo a príroda znova ožije. Pre nás sú znakom nádeje na nový život, ktorý nám prináša Ježiš svojim príchodom na svet.

Štyri sviece predstavujú štyri nedele počas adventu. Každú nedeľu pribudne na venci ďalšia horiaca svieca a tým aj viac svetla. Rovnako by malo pribudnúť svetlo aj v našich rodinách, v našich životoch, lebo sa pomaly blížime ku Kristovi – Svetlu sveta. Každá svieca má svoje pomenovanie: prvá svieca je nádej, druhá je mier, tretia radosť a štvrtá svieca je láska. Našimi modlitbami a dobrými skutkami môžeme počas adventu spolu s Ježišom aj my vniesť viacej svetla – viac nádeje, mieru, radosti a lásky do tohto sveta, do našich rodín.

Fialová farba (napr.: stuha, sviece) na adventom venci nám pripomína, že čas adventu máme prežiť v konaní dobra, stíšenia sa a pokánia. Pokánie je podmienkou, aby sme zanechali starý hriešny štýl života a začali žiť nový život s narodeným Ježiškom.

Nech nám tieto riadky pomôžu správne si vyrobiť, či kúpiť a pochopiť, že adventný veniec nie je len dekoráciou, ale nesie v sebe hlboký duchovný význam, ktorý nám má pomôcť nábožne prežiť Adventné obdobie a dobre sa pripraviť na príchod Krista.