Aký je Ježiš kráľ?

By , 25. novembra 2018 11:34

Posledná nedeľa v cirkevnom roku patrí nášmu Kráľovi – Ježišovi. Aký bol? Ako vyzeral? Ako si ho predstavujeme? Môžeme spoznať jeho osobnosť? Prostriedkom na spoznanie Krista sú pre nás správy evanjelistov. Tak aký vlastne bol Ježiš?

  • vytrvalý v práci (pozri Mk 6,30-36)
  • mal pevnú vôľu – 40 dní a nocí sa postil (Mt  4, 1-2) 
  • mal silný hlas (Jn 7,37-40)
  • mal rýchly krok (Mk 10,32)
  • mal prenikavý pohľad (Mk 10,17-22)
  • mal rád deti, ľudí (Mk 10,13-16)
  • súcitil s inými (Jn 11,33-35)
  • bol spoločenský (Jn 2,1-2)
  • bol pohotový, vtipný (Lk 20,1-8)

zdroj: zamyslenia+