Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (II.)

By , 10. októbra 2021 9:57

Ponúknem Vám opäť niekoľko myšlienok z apoštolského listu Svätého Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae: Apoštolský list o posvätnom ruženci.

Dnes stojíme pred novými úlohami. Prečo znova nevziať do rúk ruženec s rovnakou vierou ako naši predkovia? Ruženec si zachováva všetku svoju silu a zostáva neoceniteľným zdrojom pastoračnej výbavy každého dobrého evanjelizátora. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ruženec nás tým, že upriamuje náš pohľad na Krista, robí tvorcami pokoja vo svete.

„Ó Máriin posvätný ruženec, sladká reťaz spájajúca nás s Bohom.“ To, čo bolo doteraz povedané, vyjadruje veľké bohatstvo ruženca, ktorý ma jednoduchosť ľudovej modlitby, ale aj teologickú hĺbku modlitby vhodnej pre tých, ktorí cítia potrebu hlbšej kontemplácie. Cirkev tejto tradičnej modlitbe vždy pripisovala mimoriadnu silu a jeho spoločnému a vytrvalému odriekaniu zverovala tie najťažšie problémy. V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození sa sile ruženca pripisovalo pominutie nebezpečenstvá a naša Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako sprostredkovateľka záchrany. Dnes s radosťou zverujem sily tejto modlitby ako som už spomenul na začiatku – problém pokoja vo svete a otázku rodiny. Drahí bratia a sestry taká jednoduchá, no taká bohatá modlitba si zasluhuje, aby ju kresťanské spoločenstvo znovu objavilo.

Panna Mária Ružencová, svätý Ján Pavol II. orodujte za nás.