Pápež, svätec a muž nádeje

By , 18. októbra 2021 20:07

Cirkev oslávi 22. októbra spomienku na pápeža, dnes už svätca, ktorý sa hlboko zapísal do srdca mnohých ľudí. Myslím si, že každý človek si môže odniesť z jeho života, príhovorov, myšlienok veľa povzbudenia. Bol blízky Bohu a blízky človeku, pri ktorom nepozeral na vek, pohlavie, národnosť či generáciu. Miloval všetkých bez rozdielu a každému prejavil blízkosť a lásku. Dotýkal sa srdca každého človeka a oslovoval všetkých dokonca i svojich neprajníkov. Oslovil rodiny, starých ľudí, chorých, detí, mladých ľudí, všetky generácie. Vieme o kom sú nielen tieto slová. Je veľkým vzorom i pre môj život. Tento pápež, svätec, muž nádeje sa volá svätý Ján Pavol II. Základom a centrom jeho života vždy bola Eucharistia – živý Ježiš, úcta, láska k Panne Márii a láska k ľuďom.

Svätého Jána Pavla II. môžeme nazvať aj veľkým obhajcom ľudskej dôstojnosti a svedkom nádeje. V dnešnom svete vidíme veľa nešťastia, skazenosti, zúfalstva a ľudskej beznádeje. Zasahuje naše rodiny, spoločenstvá, vzťahy, stretnutia, ale i samotného človeka.

Chcem sa s Vami zamyslieť nad tým, ako videl svätý Ján Pavol II. budúcnosť Cirkvi a čo je podstatou človeka, nás všetkých. Dnes vidíme útoky nielen na Cirkev, živého Boha, ale i silný útok na naše rodiny, ktoré tento svätec chránil, žehnal im a bol blízky svojimi myšlienkami či príhovormi. Tu je jeho odkaz.

„Svätý Ján Pavol II. vyzýva prinášať Evanjelium všetkým ľuďom a národom. Musíme vynaložiť odhodlanie a veľké úsilie, aby sa posolstvo Evanjelia dostalo k nesmiernemu počtu ľudí, čakajúcich na Krista. Ak budeme pozerať len na problémy dnešného sveta môžeme prepadnúť beznádeji. Existuje túžba po slobode, práve, bratstve, uznaní práva a dôstojnosti žien. Sú to znamenia, že Boh pripravuje pre kresťanstvo „novú jar “. My všetci musíme byť nápomocní, aby táto obroda nastala, to znamená byť svätými. To je jediná cesta, ako byť Božím znamením vo svete. Mladí vo viere, ako aj prví kresťania musia vyžarovať nadšenie a odvahu, lásku k Bohu a blížnym a vydať sa na cestu k svätosti. Ježiš učil svojich apoštolov ísť touto cestou, keď ich poslal na misie. Bola to cesta chudoby, pokory, prijatia utrpenia, túžba po spravodlivosti, mieri a láske, jedným slovom Blahoslavenstvá.“

(Encyklika pápeža Jána Pavla II. Poslanie Krista Vykupiteľa)

Prosme svätého Jána Pavla II., aby orodoval za nás všetkých, za celý svet zmietaný rôznymi „búrkami“, za naše rodiny, mladých, chorých a za každého človeka.

„Nebojte sa, otvorte, dokorán dvere Kristovi…Nebojte sa! Kristus vie, čo je v srdci človeka. On jediný to vie! Preto vás prosím, s pokorou a dôverou vás úpenlivo prosím, otvorte!“ (Svätý Ján Pavol II.)

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši