Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier, 18. októbra 2021

By , 18. októbra 2021 20:28

Dňa 18. októbra nás pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva pripojiť sa k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“. Potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým dôveryplnú modlitbu nevinných a čistých sŕdc, Máriiných detí, ktoré sa otvárajú Božej pomoci a jeho požehnaniu.

Ako sa zapojiť? Milión detí sa modlí ruženec je iniciatíva, ktorá prebieha na školách, farnostiach a komunitách na celom svete. Túžime vedieť o deťoch, ktoré sa do modlitby zapájajú a každému z nich chceme s vďakou za ich duchovnú obetu poslať ruženec zo Svätej Zeme. Prosíme preto, aby ste povzbudili rodičov detí, ktoré sa chcú zapojiť k týmto krokom.

  1. Návšteva stránky www.miliondeti.sk
  2. Vyplnenie registrácie s platným e-mailom rodiča a korešpondenčnou adresou.
  3. Pozvanie ďalších rodičov vo farnosti, spoločenstve či komunite  do zapojenia sa.

Pre povzbudenie pripojím ešte myšlienky svätého Jána Pavla II. o ruženci.

„Ruženec je mojou každodennou a milovanou modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou v svojej jednoduchosti a vo svojej hĺbke.“

„Ruženec je pohľad na Pannu Máriu, ktorý sa modlením rozširuje.“

Panna Mária Ružencová, svätý Ján Pavol II. orodujte za nás.