Sme bohatí, alebo chudobní?

By , 10. októbra 2021 9:50

V čom spočíva bohatstvo človeka? Každý ho má v niečom inom. Sú ľudia, ktorí vidia bohatstvo v rodine, vzťahoch, láske, ale i vo viere. Iní ho vidia v kariére, moci, postavení, alebo peniazoch, veciach, ktoré sú súčasťou nášho života. Bohatý človek nie je ten, ktorý má všetko. Je to ten, kto dáva a obohacuje druhého. Znamená to, že človek nemyslí na seba, ale dá dobro druhým. Podelí sa o lásku, srdce s druhým a bude blízky, ľudský.

Zaiste poznáte poučný príbeh o človeku, ktorý predstúpil po smrti pred Pána. Hrdo mu ukázal svoje ruky. Pane, pozri sa mi na ruky, aké sú čisté. Pán sa usmial a s nádychom smútku povedal: Je to pravda, ale sú aj prázdne.

(https://myslienky.estranky.sk/clanky/male-pribehy-pre-potesenie-duse—nove.html)

Božie slovo 28. nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje mať správny vzťah k bohatstvu vo všetkých oblastiach. Povzbudení cez Božie slovo snažme sa hľadať bohatstvo v duchovných hodnotách, ktoré prinesú do nášho života veľa požehnania, šťastie a radosť. Prvé čítanie pri svätej omši z knihy Múdrosti opisuje bohatstvo v dare múdrosti. V Evanjeliu čítame, ako za Ježišom prichádza bohatý mládenec, ktorý sa pýta: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život.“ (Mk 10, 17)

Spomínam si, keď v televízii bola reklama: Kúpte si auto a bude šťastná rodina. Je to len o tomto? Určite nie. Koľko rodín dnes trpí pre rôzne ťažkosti, skúšky života: choré deti, finančné problémy, problémové deti, rozbité či stroskotané rodiny, alkohol a iné. Koľkí dnes povedia mám krásne drahé auto, veľký dom, veľa peňazí, veľa vzťahov, dobré platenú prácu a nie sme šťastní a radostní. Mnohí povedia máme všetko, ale chladnú v našej rodine vzťahy a rozbíja sa nám rodina. V čom vidíme my zmysel života? Ježiš nás učí, aby sme oslobodzovali naše srdcia od majetkov, pripútanosti k veciam, ktoré nás vzdiaľuju od Boha. Prosme Ježiša, aby nás obdaroval múdrosťou srdca. Hľadajme skutočné bohatstvo v Ježišovi Kristovi. Bohatstvom nášho života nech sa stáva pre nás živá viera, úprimný vzťah s Ježišom, modlitba, Eucharistia, ruženec a pravá, skutočná láska, ľudskosť, blízkosť k druhému človeku.

Istý autor Ernest Haskins raz povedal: „Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete.“ Zlo, ktoré vidíme okolo nás „valcuje“ každého. Robme dobro, napĺňajme naše životy skutočnými darmi a bohatstvom, ktoré nám otvorí cestu k Bohu, druhému človeku a hlavne večný život. Láska a dobré skutky otvoria človeku cestu do neba, cestu k živému Bohu.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláš