Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (Svätý Ján Pavol II.)

By , 5. októbra 2021 19:16

Ponúknem Vám niekoľko myšlienok z apoštolského listu Svätého Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae.

Ruženec je aj cestou ohlasovania a prehlbovania, na ktorej sa Kristovo tajomstvo znovu a znovu predkladá na rôznych úrovniach kresťanskej skúsenosti. Má formu modlitebného a kontemplatívneho zobrazenia, ktoré má formovať kresťanov podľa Ježišovho srdca. Ak sa pri modlitbe ruženca náležito uplatnia všetky prvky efektívnej meditácie, vznikne tak najmä pri jeho spoločnej modlitbe vo farnostiach a chrámoch vhodná príležitosť na katechézu, ktorú by mali duchovní pastieri využiť. Aj týmto spôsobom Ružencová Panna Mária pokračuje vo svojom diele ohlasovania Krista. Dejiny ruženca nám ukazujú, ako túto modlitbu využívali najmä dominikáni v období pre Cirkev neľahkom v dôsledku šírenia herézy. Dnes stojíme pred novými úlohami. Prečo znova nevziať do rúk ruženec s rovnakou vierou ako naši predkovia? Ruženec si zachováva všetku svoju silu a zostáva neoceniteľným zdrojom pastoračnej výbavy každého dobrého evanjelizátora.

Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša.

Ruženec nás tým, že upriamuje náš pohľad na Krista, robí tvorcami pokoja vo svete. Zo svojej podstaty ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.

Panna Mária Ružencová, svätý Ján Pavol II. orodujte za nás.