Chrániť hodnotu a dar našich rodín

By , 5. októbra 2021 18:26

Jednou z diskutovaných tém a môžeme povedať aj ťažko skúšaných v našej spoločnosti je RODINA. Je tu rôznosť pohľadov na ňu. Rodina mala a vždy bude mať v Božom pláne dôležité miesto. Každý človek dostal od Boha dar života, dar povolania a preto si ho musí chrániť. Žijeme svoje poslania a povolania, ktoré od nás vyžadujú našu zodpovednosť, osobný prístup a hlavne vernosť. Napríklad: život v rodine, alebo zasvätený život. Nielen človek, ale i Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Svätý Ján Pavol II. v príhovoroch o rodine často zdôrazňoval: „Rodina staň sa tým, čím si. Ona je jedno z najvzácnejších povolaní a osud našich generácii po nás bude závisieť od našich rodín.“

Vo svete, spoločnosti, kde žijeme, budujeme vzťahy, priateľstvá a rodinné spoločenstvá. Počúvame toho veľmi veľa od ľudí z každej strany na rodinu, život v nej, pozitíva a negatíva. Najčastejšie v televízii, pri rozhovoroch, stretnutiach, v zamestnaní či stretnutí s druhým človekom. Podstatná a dôležitá úloha pre nás je chrániť hodnotu a dar našich rodín.

Ako sa dnes spoločnosť pozerá na rodinu? Dnes vidíme často pokrivený obraz o našich rodinách. Vidíme mnoho rodín v krízach, nepokojoch, nešťastí a smútku. Veľa z nich je rozbitých pre rôzne okolnosti, situácie a životné skúšky. Je tu veľká potreba a dôležitosť objaviť v našich rodinách dar, bohatstvo, hodnotu a krásu.

Božie slovo 27. nedele obdobia cez rok v roku B nás povzbudzuje uvedomiť si, že sme boli stvorení na obraz živého Boha a máme žiť v spoločenstve lásky. Povzbudení cez Božie slovo buďme tými, ktorí chránia dar rodín, manželstiev a napomáhajú im.

Odkaz a posolstvo, ktoré Vám chcem odovzdať: Postavte Vašu rodinu, manželstvo na Bohu. To je istota a pevná skala Vášho života. Modlite sa spoločne. Povzbudzujem Vás manželov k vzájomnej láske, úcte k sebe, blízkosti a vernosti. Prijímajte detí ako Boží dar, ako drahocenný a najcennejší poklad. Milujte ich. To je ovocie Vašej lásky. Chráňte vaše manželstvá, rodiny pred útokmi zlého ducha, buďte si navzájom darom, buďte verní a zakoreňte vaše rodiny a manželstvá v Ježišovi Kristovi. Čo je hlavnou úlohou našich rodín? 1. vytvárať osobné spoločenstva 2. služba životu 3. účasť na rozvoji spoločnosti 4. účasť na živote a poslaní Cirkvi. (Svätý Ján Pavol II. Exhortácia Familiaris consortio, s. 37).

Svätá Nazaretská rodina buď vzorom, príkladom a pomocou našim rodinám. Žehnaj našich otcov a mamy. Nech nám vždy dávajú príklad, povzbudenie, aby nám nikdy nevyhasla láska z našich rodín a všetci v nich prežívali skutočnú radosť a šťastie.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši