MESIAC OKTÓBER – Mesiac modlitby posvätného ruženca

By , 26. septembra 2021 8:35

Začíname nový mesiac v kalendárnom roku. Mesiac október nás veriacich povzbudzuje, aby sme upriamili náš duchovný život na Ježiša a našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Tento mesiac sa budeme viac spájať s Pannou Máriou a modlitbou, ktorú veľmi dobre poznáme. Povieme si: Prečo práve ruženec? Prečo práve túto modlitbu sa máme modliť? Mnohí si myslia, že modlitba posvätného ruženca je staromódna, dlhá a nudná. Nie je tomu tak. Veľmi krásne a výstižne vystihol podstatu a dôležitosť modlitby posvätného ruženca svätý Páter Pio. Povedal: „Satan chce zničiť túto modlitbu, ale to sa mu nikdy nepodarí. Ruženec je modlitba, ktorú nám dali víťazi, ktorí zvíťazili nad všetkým a každým. Túto modlitbu nám dala Panna Mária rovnako, ako nás naučil Ježiš modlitbu Otče náš.“

Žijeme všetci veľmi ťažké časy v rodinách, vzťahoch s druhými ľuďmi, povolaniach, zamestnaní, spoločnosti a musíme nie raz bojovať nielen o náš ľudský život, ale i existenciu. To nás vedie okrem tých ľudských zabezpečení dbať aj na duchovnú stránku našej existencie: na vernosť Ježišovi Kristovi, žiť pravdy viery, Evanjelia a hodnoty života.

Mesiac október je spojený s modlitbou posvätného ruženca, ku ktorej povzbudzujem seba a Vás všetkých. Modlime sa túto krásnu a stále aktuálnu modlitbu sami, v rodinách, spoločnosti i Cirkvi. Táto modlitba nám pomôže vždy, ochráni pred všetkým zlom a zjednotí nás s Ježišom a Pannou Máriou. Na povzbudenie ešte ponúknem myšlienky z apoštolského listu svätého Jána Pavla II. Rosarium virginis Mariae.

„Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. V istom období bola kresťanským rodinám táto modlitba zvlášť drahá a tak ich určite zbližovala. Dôležité je, aby sme toto vzácne dedičstvo nestratili. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca. Rodina, ktorá sa spolu modlí zostáva jednotná. Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať.“

(Dokumenty KBS: Rosarium virginis Mariae)

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši