Archanjel Michal

By , 24. septembra 2023 9:13

Aj meno svätého Michala (Kto je ako Boh?) sa niekoľkokrát spomína v Biblii. Dvakrát v Knihe proroka Daniela, kde o ňom hovorí ako o veľkom kniežati, potom v Júdovom liste a napokon v Apokalypse.

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.

Svätý Michal je veliteľ anjelov, ktorí bojovali s diablom a jeho anjelmi a zvrhli ich do Pekla. Je veliteľom anjelov strážnych, ktorí ochraňujú jednotlivcov i inštitúcie. Je strážnym anjelom svätej, rímskej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. Jeho poslaním je chrániť ju. Svätý Michal je teda naším prirodzeným spojencom v boji, ktorý vedieme na obranu cti Boha, Panny Márie, svätej Cirkvi a katolíckej civilizácie.

Pápež Lev XIII. mal v roku 1884 víziu strašného útoku Pekla proti Cirkvi, a preto nariadil veriacim prosiť na záver svätej omše o ochranu svätého Michala archanjela. Túto modlitbu by mal poznať každý dobrý katolík:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.