Boh počíta aj s Tebou!

By , 31. marca 2019 19:46

Istý človek sa rozhodol pestovať ruže. Každý deň ich starostlivo polieval. Jedného dňa, keď už mali puky, si všimol, koľko je na jednej stonke tŕňov. Pomyslel si, ako môže taký krásny kvet vyrastať na stonke s toľkými tŕňmi? Tak ho to sklamalo, že sa prestal o kvety starať a polievať. Skôr než ruže rozkvitli, zvädli. S ľuďmi je to podobne. V každom z nás sa od narodenia rozvíja ruža, ktorá rastie uprostred tŕňov našich nedostatkov. Mnohí pri pohľade na seba vidia len tŕne – vlastné chyby. Myslia si, že nič dobré nedokážu – a sú z toho zúfalí.

Častokrát zabúdame polievať dobro, ktoré je v nás. Môže sa stať, že si svoje schopnosti ani neuvedomíme. Mnohí nevidia ružu, ktorá v nich rastie. Jedným z najväčších darov, aký môžeme mať, je schopnosť prekonať tŕňovú minulosť a objaviť ruže. V sebe aj druhých. Nevšímajme si len tŕne, chyby, zlé skutky vo svojom živote, ale všímajme si kvet ruže, dobro, ktoré sme urobili, a to rozvíjajme. Veď ruže nepestujeme pre tŕne, ale pre nádherné kvety. Boh nás miluje nie preto, že sme zlí, ale preto, že v nás vidí dobro, ktoré dokážeme konať.

Ak budeš mat pocit, že Boh s Tebou už nič nedokáže, spomeň si, že…

Noe sa občas opil do nemoty.
Abrahám bol príliš starý.
Sára bola neplodná.
Izák bol prehnane dôverčivý.
Jakub bol úskočný.
Lea bola škaredá.
Jozef Egyptsky prežil ťažkú šikanu.
Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny.
Gedeón mal strach a chcel utiecť.
Rachab bola prostitútka.
Jeremiáš a Timotej boli príliš mladi.
Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu.
Jonáš utiekol pred Bohom.
Noemi bola vdova.
Jób prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii.
Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz.
Svätý Jozef nemal odjakživa mariánsku úctu – chcel Máriu poslať preč.
Panna Maria občas nechápala, ako to Pán Boh myslel.
Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa divil, čo majú za problém.
Učeníci zaspávali pri modlitbe.
Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista.
Marta bola tak trochu workoholička.
Jej sestra Maria nebola zase priam akčná.
Mária Magdaléna bola veľká hriešnica a ešte k tomu posadnutá.
Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila „neviazane“.
Zachej bol malý a zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi.
Pavol bol cholerik a občas si neudržal jazyk za zubami.
Timotej mával žalúdočné ťažkosti.
Prvý svätorečený bol lotor po pravici.

…tak sa nezľakni, keby Pán Boh počítal aj s Tebou!