Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť

By , 28. júna 2020 11:19

Angela sa aj dnes teší do školy. Najradšej má angličtinu a spev. Oba predmety jej idú dobre. Má krásnu uniformu, školskú tašku, zošity a na obed dostanú ryžu s fazuľou. Okrem toho, po celý deň sa na školskom dvore môže občerstviť pohárom čistej, sviežej vody. Doma, žiaľ, nemajú nič z toho. Pitná voda na Haiti je vzácna. Mama Angely aj deti nosia vodu na varenie a pre potreby domácnosti z blízkeho potoka. Z potoka, v ktorom sa umýva a perie celé okolie.


Príbehov, ako je príbeh haitského dievčaťa Angely, sú vo svete tisíce. Chudoba, hlad a smäd tvoria každodennú realitu mnohých detí i v súčasnosti. „Nedostatok pitnej vody vo svete je alarmujúci. Prináša to vážne problémy a ľudské utrpenie, ktoré sa v budúcnosti pravdepodobne ešte zhorší,“ opakovane pripomína tieto vážne skutočnosti Caritas Internationalis. Rozdiel medzi pitnou vodou a vodou napríklad z rieky, môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Dokonca aj pre členov Angelinej rodiny. Deti majú prístup k pitne vode aspoň v škole, ktorú spravuje Kongregácia malých sestier sv. Terézie.


(Haitské deti majú v škole prístup k pitnej vode. Škola a deti sú zapojené do Adopcie na diaľku.)

Pohár čistej pitnej vody nie je samozrejmosťou v každej krajine sveta. V oblastiach, v ktorých pomáhame cez Adopciu na diaľku, je veľa problémov, ktoré zasahujú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Či už je to Haiti, India, Uganda alebo Vietnam, každá z týchto krajín, okrem nedostatku jedla, bojuje aj s nedostatkom pitnej vody. „Odhaduje sa, že jedna tretina svetovej populácie zažíva ťažkosti, ktoré súvisia s vodou, do roku 2025 to budú až dve tretiny ľudstva,“ naliehavo upozorňuje Caritas Internationalis, keď zdôrazňuje otázku bezpečnosti vody, spravodlivého zdieľania a zodpovedného využívania vodných zdrojov, tiež predchádzanie katastrofálnym suchám a ďalším prírodným pohromám.


(Indické rodiny často prichádzajú pri monzúnoch a záplavach o domov aj políčko, ktoré im pomáha prežiť.)

Prispieva k tomu zmena klímy spôsobená človekom, neefektívne využívanie zdrojov, neudržateľné poľnohospodárske postupy a kontaminácia zapríčinená ťažbou. Závažné katastrofy ako sú hurikány, monzúny, záplavy či extrémne suchá zasiahli aj v uplynulých obdobiach mnohé krajiny. Prírodné katastrofy ničia úrodu, vodné zdroje, dobytok i príbytky ľudí. Spôsobujú nedostatok potravy, vody a vyháňajú mnohých zo svojich domovov.

Cez projekt Adopcia na diaľku sa snažíme okrem podpory vzdelávania pomáhať núdznym deťom zlepšiť aj prístup k jedlu a pitnej vode. Podporujeme naše partnerské organizácie v zabezpečení zdroja pitnej vody v školách a sociálnych centrách, aby deti mali primeraný pitný režim. Doma totiž takúto možnosť väčšinou nemajú.


(Ugandské deti nosia vodu z najbližšej rieky pre celú rodinu.)

Nedostatok potravy, vody, strata obživy a domova zhoršujú sociálnu situáciu rodín aj celých komunít. Zvyšuje sa politické, etnické aj náboženské napätie v mnohých oblastiach. Podporou konkrétnych detí sa usilujeme aj cez Adopciu na diaľku napĺňať posolstvo evanjelia i v týchto neľahkých časoch. Ježišove slová: „Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť,“ znejú i dnes. Či nájdu odozvu, záleží na každom jednom z nás.


(Žlté kanistre na vodu sú súčasťou ugandských domácností.)

Viac informácií o tom, ako pomoc pre chudobné deti realizujeme, nájdete na: www.adopcianadialku.sk a na našom facebookovom profile Adopcia na ďiaľku.

Autorka blogu: Martina Borčíková, projektová koordinátorka
Fotografie: Archív SKCH

Zdroj: https://blog.postoj.sk/57200/bol-som-hladny-a-dali-ste-mi-jest-bol-som-smadny-a-dali-ste-mi-pit