Byť pravými a skutočnými Ježišovými apoštolmi

By , 13. septembra 2021 21:54

Dnes sme svedkami koľko ľudí trpí, prežíva krízy a pády. Život človeka je stále v ohrození a nebezpečenstve. Niekedy strácame zmysel života a reptáme proti Bohu. Koľkí povieme: „Kde si Bože? Existuje vôbec Boh?“ Keby tu bol, nebol by to dovolil. Musíme si uvedomiť, že Boh je vždy s nami. Vždy je nablízku, keď ho človek potrebuje. Každá naša životná situácia, každý okamih nášho života má byť spojený s Bohom. „Milovať Krista znamená milovať kríž.“ (Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista)

Na 24. nedeľu obdobia cez rok v roku B čítame v Evanjeliu udalosť ako Ježiš sa pýta svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Potom sa Ježiš opýta osobne svojich učeníkov: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter dáva Ježišovi hlboké a úprimne vyznanie: „Ty si Mesiáš.“ Skúsme si tieto Ježišove slová aplikovať na nás. Nás sa tiež Ježiš pýta: „Za koho ma pokladáš ty?“ Kto je pre mňa Ježiš? Každý deň vyznajme Ježišovi, kým je pre nás a dajme mu vždy to najdôležitejšie miesto v našom živote. Čo znamená byť pravým a skutočným Ježišovým apoštolom? Vyžaduje si to od nás vyznanie Ježišovi a svedectvo nášho života, ktoré nie raz sprevádza kríž. Byť pravým a skutočným Ježišovým apoštolom si vyžaduje vždy sa rozhodnúť pre Ježiša. On má byť Pánom našich sŕdc. Utiekajme sa vždy k Ježišovi. On je živý Boh. Petrovo vyznanie nech je povzbudením i pre nás každý deň povedať Ježišovi: Potrebujem ťa, ty si moje všetko. Si zmyslom a darom môjho života. Bez teba by môj život nemal zmysel a nič bez teba nedokážem. Diabol vždy bude chcieť, aby sme opovrhli Bohom. Svätý Ján Mária Vianney nám dáva povzbudenie cez myšlienku: „Akí sme len šťastní, že Ježiš Kristus je pre nás vzorom a príkladom vo všetkých okolnostiach života.“

Pravý a skutočný Ježišov apoštol musí zvládnuť každý deň zobrať svoj kríž a nasledovať Ježiša. Kríž. Čo nás napadne, keď sa povie toto slovo? Pre kresťana je symbolom Veľkej noci. V jednej piesni spievame Kríž je znakom spásy. V kríži na ktorom zomrel Ježiš dostáva každý človek odpoveď do našich životov. Naše životy sprevádza kríž, my strácame pevnú pôdu pod nohami, potápame sa v problémoch, sme zúfalí, strácame nádej. To, čo dokázal Ježiš to nik z nás nedokáže bez jeho pomoci. Bez šomrania, reptania zobral svoj kríž a došiel do cieľa. V tichosti, pokore, veľkej obete objal ho a kráčal. Ježiš vie, že sme slabí, že reptáme, keď dopustí na nás nejakú skúšku, kríž. Chce od nás, aby sme sa mu aspoň v málom pripodobňovali. Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „Ježiš z kríža nezostúpil tak ani ja. Z kríža sa nezostupuje na kríži sa zomiera.“

Pane Ježišu, daj nám silu a pomáhaj nám, aby sme boli pravými a skutočnými tvojimi apoštolmi. Pomáhaj nám niesť naše životné kríže. Tak sa ti vždy pripodobníme a budeme nasledovníkmi. Nech nám k tomu pomáha mocný príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Vladimír Bača, kaplán v Liptovskom Mikuláši